kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

15. İSTANBUL BİENALİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR, İZMİR VE MİDİLLİ’DE KOMŞU ETKİNLİKLER

5 Eylül 2017

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset küratörlüğünde iyi bir komşu temasıyla 16 Eylül – 12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek 15. İstanbul Bienali, bu yıl Diyarbakır, İzmir ve Midilli’de üç farklı komşu etkinlik gerçekleştirilecek.

İstanbul Bienali’nden Diyarbakır Loading’e ziyaret

Diyarbakır’ın yeni güncel sanat mekânı Loading, 15. İstanbul Bienali küratörleri Michael Elmgreen & Ingar Dragset sanatçı ikilisi ile İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’i 6 Eylül’de konuk ediyor. Etkinlikte, 15. İstanbul Bienali sanatçılarından, 1980 Kahire doğumlu Heba Y. Amin’in Kuşlar Uçarken adlı videosu da gösterilecek.

Loading, ‘Bir mekân iyidir…’ sözüyle, kâr amacı gütmeyen, Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekânı olarak 2017 yılında, Diyarbakır’da yaşayan ve üreten güncel sanatçılar Şener Özmen, Erkan Özgen, Cengiz Tekin ve Deniz Aktaş’ın girişimleriyle kuruldu. Kuruluş amacını; ‘Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçıları tek çatı altında birleştirmekten ziyade, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamasında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek, sanatçı dosyaları oluşturmak, Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmek’ olarak açıklayan Loading, Eylül ayındaki ilk etkinliğini, 15. İstanbul Bienali küratörleri Michael Elmgreen & Ingar Dragset ve İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in 15. İstanbul Bienali çerçevesinde yapacakları konuşmalarına ayırdı.

Elmgreen & Dragset ve Örer, 15. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi olan iyi bir komşu başlığını; farklı coğrafyalar, farklı kimlikler ve özel alanlarla ilişkilenen farklı yaşam tarzları üzerinden ele alarak, iyi bir komşuyla ilişkili görüşlerini, sorularını ve hikâyelerini Diyarbakırlı sanatçılar ve güncel sanat takipçileriyle paylaşacaklar. Moderatörlüğünü Loading Ekibi’nden Erkan Özgen’in yapacağı söyleşi, Bienal sanatçılarından Heba Y. Amin’in sanat pratiğine değinecek konuşmasıyla son bulacak. Gösterim 12 Kasım’a kadar sürecek.

Gözde İlkin’in Yer Düşü isimli sergisi İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde

Sanatçı Gözde İlkin’in Yer Düşü isimli sergisi 15. İstanbul Bienali’nin Komşu Etkinlikler kapsamında İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde açılıyor. Yer Düşü sanatçının 2009- 2017 yılları arasında ürettiği üç eserden oluşuyor ve sanatçının odaklandığı sınır, aidiyet, hafıza ve mekan gibi konuları, doğa ve toplumsal süreçler üzerinden kurgulanmış eserler ile İzmir’e taşıyor.

Sergide kendimizi ait hissettiğimiz yer ve nesnelerin bilgisinin oluşturduğu hafıza ve bu belirlenmiş hafızanın yerinden edilmesi karşısında yeni olasılıklar, birlikteliklere vesile olabilecek alanlar hayal ediliyor. Sergide sanatçının 2009 yılında Apartman Projesi inisiyatifinin daveti ile Türkiye`nin komşu ülkeleri Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran’a karayolu ile gerçekleştirilen ziyaret sürecinde ürettiği ve sınırlar, göç ve ülkeler arası komşuluk ilişkilerine odaklanan Hususi Pasaport, 2015 yılında üretilen yakın tarihin toplumsal ve politik olaylarını, güç dengelerini, kentsel dönüşüm süreçlerini betimlediği Boğaz Turu ve sergiye adını veren ve 2017 yılında üretilen Yer Düşü adlı eserleri sunuluyor.

Gözde İlkin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini tamamladı. Hollanda ve Almanya’da sanatçı değişim programlarında yer aldı. Münih, Berlin, New York, Kahire ve Belgrad’da sergilere katıldı, Türkiye’de ise İstanbul Modern, Arter gibi kurumlarda çalışmalarını sergiledi. 2006-2013 yılları arasında “AtılKunst” sanatçı kolektifi içinde yer aldı. Gözde İlkin (1981) halen İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Volkan Aslan’ın Evim Evim Güzel Evim adlı yeni video işi Midilli’de gösteriliyor

Volkan Aslan’ın Evim Evim Güzel Evim (2017) adlı yeni video işi, 15. İstanbul Bienali’yle eş zamanlı olarak Türkiye’nin en yakın komşu adalarından Midilli’de gösteriliyor. İstanbul Bienali, Midilli Belediyesi ve Elgiz Müzesi Midilli Dostları işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte tüm ada sakinlerine ve çevre yerleşim alanlarındaki sanatseverlere ulaşacak bu iş, bienal süresince Midilli Belediye Sanat Galerisi olarak kullanılan eski bir Osmanlı yapıtı olan Halim Bey Konağı’nda izlenebilecek.

Volkan Aslan’ın Evim Evim Güzel Evim başlıklı video yerleştirmesi, yerinden edilme gerçeklikleri üzerine derin bir düşünme niteliğinde. Zaman ve perspektif ayrılıklarının, su ve yolculuk görüntülerinin kullanıldığı yapıt, göçmenler veya evini yitirmiş olanlar gibi uzun yolculuklara çıkmak zorunda bırakılan bireylere adanmış. Evim Evim Güzel Evim, aynı zamanda, her birimiz farklı biçimde deneyimliyor olsak da aslında hepimizin aynı seyyar ve kırılgan insanlık koşulu içinde bulunduğumuzu anlatan şiirsel bir kıssa.

Volkan Aslan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim eğitimi aldı. Kişisel sergileri arasında Mükemmel Gün, Pi Artworks, İstanbul (2015), Henüz Yaşanmamış Bir Gün [A Day Not Yet Lived], Pi Artworks, Londra (2014), Hatırlamayı Unutma, Arter, İstanbul (2013) bulunuyor. Ayrıca çalışmaları şu toplu sergilerde yer aldı: Liman, İstanbulModern (2017); İstanbul, Tutku, Neşe, Öfke [Istanbul. Passion, Joy, Fury], Maxxi Museum, Roma (2015); Seyyar Müze, İstanbul (2014); Anne, Ben Barbar Mıyım? [Mom, Am I barbarian?], 13. İstanbul Bienali, (2013). Aslan, aynı zamanda, İstanbul’da kar amaçsız bağımsız bir sanat mekânı olan 5533’ün kurucularından biri.