2016 Demokrasi Ödülü Lumbardhi Vakfı’na Verildi

9 Ocak 2017

Kosova Sivil Toplum Kuruluşu, İsveç Kooperatifçilik Ofisi ve Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı (DANIDA), Demokratik Toplum Tanıtımı Projesi kapsamında Lumbardhi Vakfı’nı, Prizren’deki Lumbardhi Sineması’nı korumak için yapılan başarılı girişimlerinden ötürü 2016 Demokrasi Ödülü ile ödüllendirdi. Ödül, Lumbardhi Vakfı adına, 20 Kasım’da Pristina’da yönetici Ares Shporta tarafından alındı. Ares Shporta, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme mezunu ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi.

Vakıf, Prizren’deki eski sinemayı ulusal miras listesine aldırmayı başararak burayı kentin kültür kaldıracıyla dönüştürülmesinde bir merkez-platform olarak kullanmayı hedefliyor. Türkiye’den SALT ve İKSV’nin de desteklediği proje çerçevesinde hem restorasyon ve yeniden işlevlendirme hem de kültürel yönetişim için adımlar atılıyor.

Demokrasi Ödülü; Kosova’nın demokratikleştirilme sürecinde etkili olan, çeşitli alanlardaki organizasyonların ve bireylerin katkısını takdir ediyor. Ödülün amacı; başarılı bir girişimin başvurusunun, girişimin yenilikçi doğasının, ileri gelişim potansiyeli ve girişimde bulunan bireyin ya da organizasyonun cesareti gibi etkilerinin bir sonucu olarak sivil toplumun katkısının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesidir.

Lumbardhi Sineması, Lumbardhi Sineması’nı Koruma Girişimi’ne bağlı 58 sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla, yıkımdan ve özelleştirmeden kurtarılmıştı. 2015 yılında sinema, Ulusal Kültürel Miras listesine girdi ve Lumbardhi Vakfı’nın işletmesi ile tekrar açıldı.

Organizasyon, sinema ile ilgili yasal ve mülkiyet konularını çözümlemek için aktif bir biçimde çalışıyor, yıllık programları yürütüyor ve bu önemli kültürel kent mirasının alanının ve geleceğinin yeniden düşünülmesinin katılımcı sürecini düzenliyor.