kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

2022 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları başladı

29 Haziran 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27 Mayıs 2015 tarihinde 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 2022 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları‘nı başlattı.

Bu yardım kapsamında, Bakanlık bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanacak. 2022 yılında yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje yardımları için en geç 15 Ekim 2021 ve uygulama yardımları için ise en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor. Ayrıca 2022 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’ne yapılacak son başvuru tarihi d 31 Aralık 2021.