kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

4. UCLG Kültür Zirvesi bu yıl İzmir’de

8 Eylül 2021

Sürdürülebilir kalkınma üzerine küresel tartışmalarda kültürün yerini pekiştirmenin yanı sıra ağ kurma, işbirliğine dayalı öğrenme ve dünya çapında kentler ve yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etme adına Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından düzenlenenen UCLG Kültür Zirvesinin 4.‘sü, bu yıl 9 – 11 Eylül 2021 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir‘de gerçekleşiyor.

UCLG Kültür Zirvesi, kültür ve sürdürülebilirlik üzerine politikaların etkili bir şekilde uygulanmasına kendini adamış kentler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların küresel düzeydeki ana buluşma noktasıdır. İzmir Kültür Zirvesi, 2015’te Bilbao’da, 2017’de Jeju’da ve 2019’da Buenos Aires’te düzenlenen önceki zirvelerin sonuçlarından yola çıkıyor. Zirvede iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, sağlık, dayanıklılık, COVID-19 sonrası dönem, yaratıcı ekonomi, tasarım ve turizm ile ilgili konular tartışılacak.

Zirve, öncelikli olarak, kültürün yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmada oynadığı role ilişkin mesajları, somut uygulama, program ve proje örnekleriyle pekiştirecek. İkinci olarak Zirve, hâlihazırda on yıllık eylem planı içerisinde olduğumuz BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2021’de 5. yılını kutlayan Yeni Kentsel Gündem tarafından şekillendirilen kültür, kentler ve sürdürülebilir kalkınma üzerine uluslararası tartışmalara görünürlük sağlayacak.

Ana oturumlara paralel oturumların eşlik edeceği ve üç gün sürecek zirve, dünyanın her yerinden yerel yönetim heyetleri, delegasyonlar, ulusal hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek.