kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

5. Çanakkale Bienali’nden bir seçki, “Hayali Vatanlar” başlıklı 6. Selanik Bienali’de

9 Ekim 2017

2016 yılında düzenlenmesi plânlanan 5. Çanakkale Bienali, “Anavatan” (Homeland, Heimat, الوطن, الأم, Patria) başlığıyla 42 sanatçının eserleri üzerinden, birbirini izleyen küresel göç, mülteci ve sığınmacı akımları ile 20. yüzyılın ulus devlet tanımı kapsamında ve ötesinde anavatan kavramına dair gözlem ve kurguları ele almayı amaçlıyordu. Fakat Bienal, Türkiye’nin içinden geçtiği siyasi ortamın bir yansıması sonucu iptal edildi.

5. Çanakkale Bienali, 6. Selanik Bienali’nin kavramsal ve coğrafi bağlamıyla kurulan ilişki ve işbirliği sonucu, gerçekleşemeyen bienalin sanatsal içeriğinden küçük bir seçkiyi “Hayali Vatanlar – Imagined Homes” başlığını taşıyan, 30 Eylül 2017 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında 4 farklı mekânda gerçekleşecek 6. Selanik Bienali’ne taşıyor.

Bu kapsamda Ahmet Elhan, Norayr Kasper, Reysi Kamhi ve Sermin Sherif’in 5. Çanakkale Bienali’nin kavramsal çerçevesine cevaben ürettikleri işleri, 6. Selanik Bienali kapsamında, Makedonya Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Bu ilk işbirliği, Ege Denizi’nin iki karşıt kıyısında aynı coğrafi kaderi paylaşan ve sanatsal üretimin gücüne duydukları inançta ortaklaşan bu iki bienal arasındaki uzun soluklu diyalogun başlangıcı olacak.