kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

7. Sinop Bienali “Here and Where / A Politics of Location” başlığıyla gerçekleşiyor

15 Ağustos 2019

Sinop Bienali’nin 7. edisyonu Here and Where / A Politics of Location başlığıyla, 16 Ağustos – 6 Eylül 2019 tarihleri arasında Sinop‘ta ve 12 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul‘da gerçekleşiyor. Bienal’in küratörlüğünü Aslı Serbest ve Mona Mahall üstleniyor.  

Here and Where (Burada ve Nerede) başlığı, “here and there” (orada burada) tabirini değiştirerek, algı sınırımızdaki, baskın anlatılarımızdan hariç tutulan bir yere atıfta bulunuyor. Oysa siyasal ve toplumsal gerçekliklerin maddi, dilbilimsel ve mitolojik bir değişim tarihi ile birlikte yaşandığı bir tarihi şekillendirdiği bir yer. Bu bir konum politikası anlamına geliyor.

Sinop Bienali, yerleşmiş uygulamalara ve işbirliğine dayalı süreçlere dayanıyor. Anadolu’nun Karadeniz bölgesindeki çeşitli bölgeleri keşfetmek için Türkiye’nin en kuzey kıyı kenti olan Sinop’un merkezinde bulunan eski pazar yeri olan Hal’de bir başlangıç noktası buluyor. Amaç, toplu yollarda ilerleyerek çeşitli geçmişleri, deneyimleri ve sanatsal araştırmaları yerinde — Karadeniz’in arşivinin ve sömürgeleştirilmiş yer şekillerinin ve su kütlesinin yerel jeo ve sosyopolitik gerçeklerinde toplamak. Soğuk Savaş zamanlarından bir Rus casus balinasının hatırasının yanı sıra tonlarca plastikle birlikte karanlık denizin derinliklerinde tamamen bozulmamış antik gemiler; ulus devletlerin üzerinden geçerler ve geçmişten ve gelecekten parçalar içerirler.  Bunlar, belirli ilişkilerin ve yöntemlerin, politik direniş ve tarihi ısrarın eylemleri; değişen ve kalanlardan gelen ve kasıtlı olarak veya olmayanlardan değişen altyapı ve hareketlerin.

Feminist şair Adrienne Rich (1929–2012) tarafından formüle edilen konum politikası (politics of location), düşünme ve konuşma ile yerleşmiş bir deneyim, bir özellik, bir coğrafya, bir beden ile yeniden bağlantı kurmayı amaçlar. Bununla birlikte, konum politikası yerelliği (locality) temel bilgi bölgesi olarak kabul etmez; bunun yerine, konumu (location), köklerden ziyade rotalarla, deneyimli bağlantıların ve kavşakların yeri olarak anlar. Bu sayede yerel (local) sınırlı bir yerle değil, tarihsel temasla, ilişki ve çevirilerle ve yer değiştirmelerle başlar. Yerel, bir varlık, varlıkların ve şeylerin hareketini sağlayan ve disipline eden güzergahlarda bir dizi karşılaşma, temas ve çatışma şeklinde gerçekleşir.

Sinop’ta üretim süreçleri, zamanla gelişen sergi, 16 Ağustos – 6 Eylül

Hal (pazar yeri), Kaleyazısı Mahallesi, Azaklıoğlu Sk. 2-13, 57000 Sinop, Türkiye

Eski Buz Fabrikası, Camiikebir, Derin Boğaz Ağzı Sk. No:1, 57000 Sinop, Türkiye

Sinop ve Karadeniz Bölgesi’ndeki Kamusal alanlar ve peyzajlar

İstanbul’da üretim süreçleri, arşivsel sergi, 12 – 20 Eylül

Tophane-i Amire İstanbul, Kılıçali Paşa Mh., 34433 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

Katılımcılar: Mobile Albania, Halil Altındere, Aristide Antonas, The Dynamic Archive, Mehtap Baydu, Banu Cennetoğlu, Övül Durmuşoğlu, Fulya Erdemci, Annika Eriksson, Hayırlı Evlat Collective, Ana Filipovic, Marina Fokidis, Kevser Güler, Pauline Curnier Jardin, Dejan Kaludjerović, Angela Melitopoulos, Pınar Öğrenci, Kemal Özen, Şener Özmen, theater.prekariat, Hito Steyerl, Johannes Vogl, Sheri Wills, Brian Kuan Wood, Adnan Yıldız, Sibel Yılmazer.