kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sinopale Forum Ocak’ta İstanbul ve Sinop’ta

5 Ocak 2016

Sinopale Forum “Yerel Kalkınmada Kültür ve Yaratıcılık” başlığıyla Sinop’un sürdürülebilir kalkınması için sivil toplum, kamu ve özel sektör aktörlerini, akademisyenleri ve uluslararası uzmanları bir araya getirerek ortak düşünmeyi geliştirmek, işbirlikleri oluşturmak ve yeni projelerin ortaya çıkmasını teşvik etmek amacıyla 12-14 Ocak’ta İstanbul’da, 15-17 Ocak’ta Sinop’ta düzenleniyor.


Sinopale Forum, 12-14 Ocak’ta önce İstanbul’da Salt Galata’da ve sonra 15-17 Ocak’ta Sinop’ta Eski Konservatuvar Binası’nda (Aşıklar Düğün Salonu) gerçekleştirilecek. Herkesin katılımına açık olan Sinopale Forum’a online kayıt yaptırmak gerekiyor.

“Yerel Kalkınmada Kültür ve Yaratıcılık” teması altında gerçekleştirilecek oturumlarda, farklı aktörlerce hayata geçirilmekte olan projeler masaya yatırılacak ve her bir projenin Sinop’un sürdürülebilir kalkınması açısından en verimli sonucu verebilmesi için paydaşlar arasında eşgüdüm oluşturmanın olanakları aranacak. Sinop’un “kültür ve eğitim turizmi kenti” olabilmesi için sivil toplumun etkin olduğu ekonomik model örnekleri ele alınacak, kentin kültür mekanlarının aynı gelecek vizyonuna hizmet etmek üzere işlevlendirilmesi için öneriler oluşturmak amaçlı çalışmalar yapılacak. Forum kapsamında ayrıca kültür-sanat etkinlikleri de yer alacak.