kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde yeni sergi: “Döngüsel İzler”

9 Ocak 2020

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 9 Ocak – 18 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye resim sanatının önde gelen isimlerinden, doğa ve kadın hakları savunucusu Tomur Atagök‘ün “Döngüsel İzler” başlıklı retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

Eserlerinde tanrıçaları olduğu kadar, sıradan kadınları da kendi dönemlerine ve günümüze ait hikâyelerin içinde ele alan Atagök, yaşanılan anı, kendi resmi ve yer aldığı mekânla birleştirerek başka bir zamana taşıyor.

İnsanın özgür olabilmesi için doğa ile iç içe olması, doğayı anlaması gerektiği hakikati ise sanatçının eserlerinin bir diğer özelliği olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki akademik müzecilik eğitiminin kurucusu olan Tomur Atagök bu alanda yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor.

Sanatçı hakkında:

1939 yılında İstanbul’da doğan Tomur Atagök, Robert Kolej’den mezun olduktan sonra ABD’de Oklahoma State University (BFA) ve College of Arts and Crafts ve University of California, Berkeley (MA) derecelerini alarak Türkiye’ye döndü. 1980-1984 yılları arasında MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcılığı görevinden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak üniversitenin Kültür, Basın ve Dış İlişkiler Başkanlığı’nı yaptı. 1989 yılında Türkiye’de ilk “Müzecilik Yüksek Lisans Programı”nı kurarak emekliliğine kadar yürüttü.

Sanat ve müzecilik ile ilgili çok sayıda araştırma ve projenin yanı sıra bu alanlarda yazılar yazdı. 2004-2006 yılları arasında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin dekanlığını yaptı. Aralarında ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, Türkiye, Balkanlar, Polonya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, Bahreyn ve Suriye’nin de bulunduğu birçok ülkede 47 kişisel serginin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katıldı. Aldığı ödüller arasında; Society of Illustrators (1962), En Başarılı Sanatçı Mezun (1962), Mixed Media Award in Mother Lode National Art Exhibition’da Birincilik (1972), Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi (1983), Yeni Eğilimler Sergisi (1983), TBMM Milli Egemenlik Yarışması’nda İkincilik (1985), Ankara Sanat Derneği Yılın En Başarılı Sanatçısı Ödülü (1989) ve Fulbright Araştırma Bursu (1996) bulunuyor. Sanat ve müzecilik alanında çok sayıda yazı yazan ve bildiri veren Atagök, 2006 yılındaki emekliliğinden bu yana İstanbul, Demirciköy’de yaşayıp çalışmalarını sürdürüyor.