kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

A4 Açık Sanat Alanı’nda yeni sergi: “Diyarbakır Peşrevi eşliğinde Beraber ve Solo”

13 Kasım 2019

Diyarbakır‘da yer alan, Rıdvan Kuday ve Aziz Tilki tarafından yürütülen ve kâr amacı gütmeyen bir sanat inisiyatifi olan A4 Açık Sanat Alanı, 8 Kasım – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında Dicle Beştaş ve Misal Adnan Yıldız küratörlüğünde düzenlenen “Diyarbakır Peşrevi eşliğinde Beraber ve Solo” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergide Servet Aslan, Ceylan Çiftçi, Nazlı Ergen, Nadan Özcan, Zelal Özkan, Eylem Sayın, Bahar Tokur, Evindar Tokur, Neşe Toprak ve Mazlum Yaşar‘ın işleri yer alıyor.

Düşünsel süreci bu yaz başından beri devam eden açık uçlu bir atölyenin sunumu niteliğindeki sergi, kamusal programı için komşusu Gölge’yi ve film programı için alternatif mekân Bezgin Bekir’i haritasına dâhil ediyor.

Yaşadıkları şehirle, Amed’le ilgili olarak ortaklaştıkları sorular etrafında bir araya gelen katılımcılar, atölye sürecinde kamusal mekânlarla, ortak kullanım alanlarıyla, değişen coğrafya ve değişmeyen siyasi iklimle ilişkilendirerek ürettikleri son projelerini sergiliyor. Makam çiçeğinden gübre böceğine, Demirci Kawa’dan Ayşe Şan’a, Sur’dan Dört Ayaklı Minare’ye zengin bir referans listesi ve içerik geliştirme süreci sonucu ortaya çıkan ortak tartışmalar, yerel kültür, kent hafızası, birlikte yaşama pratiği ve kamusal olan etrafında şekillendi.

Serginin en temel önerisi -ya da hayali-, bir atölyenin ve serginin ömrüyle de sınırlı olsa da, birbirimizi duyabildiğimiz, seslerin kısılmadığı ve birlikte düşünmeye inanan çoğulcu bir zihinsel alan yaratmanın olasılığı. Eş küratörler Diyarbakır’ın sosyal, kültürel ve siyasi dinamiklerinden yola çıkarak şekillenen sergiyi; katılımcıların kişisel projelerinin ve kolektif bir araştırma sürecinden sonra ortaya çıkan bir araştırma sorusunun (Diyarbakır’ın geleceğine bakmak için birlikte nasıl bir müze hayal edebiliriz?) etrafında kurguladı.

Ortaya çıkan araştırmalar, malzemeler, tartışmalar, Diyarbakır’ın güçlü yerel sesi Tigris Haber gazetesi ile işbirliği içinde özel bir sayı hazırlanarak izleyicilerle paylaşılacak.