kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Açık Çağrı: COVID-in-Residence: Yaratıcı Ortak Üretimin Keşfi

9 Temmuz 2020

ATÖLYE, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında yaratıcı bireyler için COVID-in-Residence: Yaratıcı Ortak Üretimin Keşfi projesini hayata geçiriyor. Proje, Temmuz – Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Rezidans projesi, pandeminin yoğun olarak etkilediği alanlardan eğitim ve öğrenme, işin geleceği ve sağlık ve iyi olma hâli temalarına odaklanıyor. Açık çağrı ile bağımsız yaratıcılar bir araya gelerek temalar etrafında takımlar oluşturacak ve proje süresince eğitim, mentorluk ve altyapı desteklerinden yararlanacak. Geliştirilecek projeler, yapısal ve kalıcı bir etki hedeflenerek—kriz dönemi ve normalleşme sürecinin de ötesinde—daha sürdürülebilir gelecek pratikleri tasarlamak üzere kurgulanacak. Açık çağrı için son başvuru tarihi 19 Temmuz 2020.

COVID-in-Residence: Yaratıcı Ortak Üretimin Keşfi; COVID-19 döneminde yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilenen yaratıcı endüstrileri ve bu alanda çalışan bağımsız profesyonelleri merkezine alıyor. ATÖLYE’nin disiplinlerarası komünitesi dolayısıyla edindiği topluluk kürasyonu yetkinliğini, çok daha geniş bir çemberdeki bağımsız profesyonellere iş birliği, danışmanlık, mentorluk gibi alanlarda sağlamayı amaçlıyor. Proje, yaratıcı topluluklar için fiziksel mekâna ve bir araya gelmeye bağlı olmayan alternatif dayanışma ve iş geliştirme modelleri oluşturarak, kaynaklara erişimin ve dijital çok disiplinli iş birliklerinin yolunu açmayı hedefliyor.

İSTKA tarafından hayata geçirilen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı, pandeminin yarattığı krizin etkilerini yenilikçi uygulamaları teşvik ederek hafifletmek ve pandemi ile büyüyen problemlere çözümler geliştirebilmek amacıyla açıldı

Açık çağrı sonucunda altı takım seçilecek. Takımlar, Nesta Yaratıcı Girişimcilik Eğitimi’nin ardından mentorluk ve altyapı desteği alacak. Sürecin sonunda geliştirilen uygulama ve projelerin MVP’leri (Minimum Viable Product) üretilecek, geri bildirim seansları ile ürün ve servisler üzerine çalışılacak ve kamu ile buluşacakları bir demo gününde sergilenecek.

Kimler katılabilir?

Yaratıcı endüstriler, sosyal bilimler, iş geliştirme, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda farklı disiplinlerde bağımsız çalışan profesyoneller (freelancer) projeye başvurabilir. Başvurular, en fazla 6 kişilik takımlar olarak yapılabilir