kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Açık Diyalog’tan iki yeni etkinlik

15 Eylül 2017

Billur Tansel tarafından kurulmuş olan Açık Diyalog İstanbul; sanatçılar, küratörler ve sanat aktörleri arasında kültürler arası diyalogun uluslararası düzeyde desteklenmesini amaçlayan göçebe ve çağdaş bir uluslararası sanat projesi.

Açık Diyalog İstanbul, 15. İstanbul Bienali komşu etkinlikleri kapsamında iki etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler:

1- Değişim Sanatı: Kültürel Sağ kalım için Stratejiler paneli (15 Eylül 2017- 10:00-12:00- Cezayir)

Moderatör: Vittorio Urbani
Konuşmacılar: Ayşe Erek, Beral Madra, Mehmet Kütükçüoğlu

2- Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri konferansı (16 Eylül 2017 11:00-13:00- Akbank Sanat)

Moderatör: Doç. Dr. Nevra Ertürk
Konuşmacılar: Prof. Dr. A. Zeynep (Nayır) Ahunbay, Prof. Dr. Ali Akay,
Prof. Dr. Asuman Türkün, Murat Germen