kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

adas’ta yeni sergi: “Bağlanma”

29 Kasım 2019

adas, 1 Aralık 2019 – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Ayşen Urfalıoğlu‘nun “Bağlanma” başlıklı 7. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı son beş senedir üzerinde çalıştığı ve ilk kez sergileyeceği bir seçki ile bağlanma ve ayrılma kavramlarını, kişisel geçmişi üzerinden sorguluyor.

Ayşen Urfalıoğlu, canlı olmanın doğası gereği, yaşamın bağlanmalar ve ayrılmalardan ibaret olduğunu savunuyor. Bağlanma ilişkilerini nesneler üzerinden kuran sanatçı, geçmişten aldığı referanslarla işlerini oluşturuyor. Bağlanma kavramını, farklı bakış açılarıyla inceliyor ve düşüncelerini biyolojik, psikolojik, sosyolojik içeriklerle somutlaştırıyor.

Sanatçı;  koklama, dokunma, duyma, görme gibi duyuların uyaranlar olmadan hissedilemeyeceğini ve duyuların bir varlık belirtisi olduğuna işaret ediyor. Ayşen Urfalıoğlu, Bağlanma başlıklı kişisel sergisinde; iplikleri örerek oluşturduğu yerleştirmelerini, molekül ve hücre görsellerini yorumladığı tuval ve kağıt işlerini, bağlanmaya atıfta bulunduğu elbise yerleştirmesini ilk kez topluca bir arada gösteriyor.