kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

adas’ta yeni sergi: “Işık Etüdü”

25 Şubat 2020

adas, 23 Şubat – 12 Nisan 2020 tarihleri arasında Ani Çelik Arevyan’ın “Işık Etüdü” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı, yeni sergisinde ışık ve natürmort geleneğini Barok bir anlayışla ele alarak, ölü-doğa fotoğraflarını hem tarihsel hem kavramsal bir yorumla sergiliyor. Fotoğraflarda, nesnelerin hacimsel özellikleri ve insani duruşları özellikle zamanı ve beraberinde ölümsüzlüğü hatırlatırken, ön plandaki ışık unsuru ve gelenekle hesaplaşma dikkat çekiyor.

Işığı vurgulayarak ve ışıkla yaratılan derinlikte soyutlamayı andıran nesneler, fotoğraflarda modern bir yapı oluşturuyor. Çağdaş bir yaklaşımla mekanla ilişki kuran “Işık Etüdü” serisi, ışıkla oluşan kompozisyonları bir araya getiren dört bölümden oluşuyor.

Sanatçının birbirlerini tamamlayan fotoğraf dizilerinde, karanlıkta dolaşan ışıkla soyut formlar oluşuyor. Boşlukta asılmış gibi duran figürler kimi zaman heykelsi, kimi zaman kaligrafik bir bütünlükle süreklilik sağlıyor. Oluşturduğu heykelsi çiçek formları, sanatçının natüralist yaklaşımını da ortaya koyuyor. Bu çalışmalarda görsel estetik kaygının yanı sıra, kavramsal bir yaklaşım da dikkat çekiyor. Sanatçı, kompozisyonlarında oluşturduğu çarpıcı boşluklarla, natürmortu resimsel ve dijital boyutuyla ifade ediyor.

Arevyan, aynı zamanda natürmortun prestijli, sınıfsal aurasını rastlantısalmış gibi görülen ölü-doğa düzenlemeleri ile yok ederken, güçlü bir ışığın çizgiselliğini ön plana çıkartarak klasik natürmort geleneğini çağdaş bir yorumla sunuyor. Rönesans dönemine atıfta bulunan sergi, böylelikle natürmortun zaman içindeki yolculuğunu izlememize aracı oluyor.