kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ahmet Öğüt yeni çalışması: “Koşulsuz Vatandaşlık Geliri”

16 Aralık 2016

Frieze “Work in Progress” serisi kapsamında sanatçıların henüz tamamlanmamış eserlerini mercek altına alınıyor. Seri kapsamında sanatçı Ahmet Öğüt de Unconditional Basic Income Lounge” adlı yeni çalışmasını anlattı.

Projenin kavramsal çerçevesi:

1977 yılında Jenny Holzer birçok tek cümleden oluşan özdeyişler oluşturdu. En çok bilinen “Özel mülkiyet, suçu yarattı.” özdeyişi ise 1980’lerde Times Meydanı’nda yer aldı.

2000’lerde ise basic income (bir tür koşulsuz vatandaşlık geliri) konusu gündeme geldi. Basic income aslında bir ülkenin vatandaşlarının herhangi bir koşul gerektirmeksizin devletten alacağı ödemeyi ifade ediyordu. Bu ödeme sayesinde de fakirliğin azaltılması hedefleniyordı. İsviçre 2012 yılında referendum sonucunda Unconditional Basic Income sistemini ilk devreye sokan hükümet oldu.

Takibindeki yıl Zürih’te Zurich Kunsthaus’ta yer alan “Action!” grup sergisi kapsamında bir “Unconditional Basic Income Lounge” oluşturuldu ve bu Alana sadece referanduma evet diyen vatandaşların girebileceği belirtildi. Ahmet Öğüt ise Zurich Kunsthaus küratörü Mirjam Varanidis ile yakın çalışmalar yürüttü. Aşan dahilinde devam etmekte olan basic income tartışması hakkında etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.  Hem İsviçre vatandaşları hem de diğer ülke vatandaşları için düzenlenecek etkinlere yerel organizasyonlar, avukatlar, aktivistler ve ekonomistler davet edilecek.

Yannis Varoufakis’in de dediği gibi dünya 1929 ve 2008 krizlerinden sonra artık bir şey ifade etmiyor. Varoufakis politikanın bir zehre dönüştüğünü de ekliyor. Maaşlar o kadar daraldı ki çalışan kesim artık çalışarak da kendini güvence altına alamıyor; sermaye ve iş güçü arasındaki uçurum günden güne açılıyor. Varoufakis eğer düzene ve uygarlığa dair herhangi bir umut varsa basic income sisteminin mutlaka uygulanması gerektiği savunuyor.

Ahmet Öğüt’ün projesi neleri ele alacak?

Proje kapsamında basic income sistemi ile ilgili ilham veren kişilerin incelenmesi planlanıyor. Örneğin Uruguay eski başkanı José Alberto, gelirinin %90’ınını girişimcilere ve derneklere bağışlamıştı. Ayrıca İsviçre’de basic income önergesini ilk ortaya atan Daniel Hani de konuşmacılar arasında yer alacak.

Ahmet Öğüt, İşsizliğin arttığı günümüz dünyasında Unconditional Basic Income Lounge projesinin sadece maddi olamayan/değer yaratmayan iş gücü, güvencesiz iş güçü, domestik iş güçü gibi konulara değil aynı zamanda kaçak olarak yaşayan ve vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan kişiler de ele alınacak.