kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

AICA Türkiye’den Beral Madra’ya ve Çanakkale Bienali’ne destek

7 Eylül 2016

UNESCO’ya bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği’nin (AICA) Türkiye şubesi, dün yaptığı yazılı açıklama ile AKP tarafından hedef gösterilen küratör ve eleştirmen Beral Madra ile hedef göstermeler sonrası iptal edilen 5. Uluslararası Çanakkale Bienali‘ne karşı yürütülen linç kampanyasının karşısında olduklarını belirtti.

BASINA VE KAMUOYUNA;

SAYIN BERAL MADRA ve ÇANAKKALE BİENALİ’NE KARŞI YÜRÜTÜLEN LİNÇ KAMPANYASININ KARŞISINDAYIZ!

Bilginin, anlamın, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültürlerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve işlevi üzerine kültür ve sanatın tarifini yapan UNESCO’ya bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği’nin (AICA), Türkiye Şubesi 1953 yılında kuruldu, 12 Eylül 1980 darbesiyle kapatıldı, 1992’de tekrar kurulmasına rağmen uzunca bir süre faaliyet gösteremedi. Derneğimiz Onursal Başkanımız Sayın Beral Madra öncülüğünde akademisyenler, küratörler, eleştirmenler; kısaca kültür emekçileri Ali Akay, Serhan Ada, Ahu Antmen, Evrim Altuğ, Esra Aliçavuşoğlu Levent Çalıkoğlu, Haşim Nur Gürel, Cem Erciyes, Burçak Madran’ın kurucu üyeliğiyle tekrar 2003 yılında kuruldu. Böylece AICA Türkiye, Beral Madra’nın çağrısı ve öncülüğünde kurulan yeni yapılanmasıyla tekrar aktif hale gelmişti.

UNESCO kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında kültürel faaliyetlerin teşvik edilmesinde “ifade özgürlüğünü destekleyen ve sanatsal yaratıcılığın her formunu kapsayan” bir vurguda bulunmaktadır. Uluslararası ve bölgesel işbirliklerini de içeren bu tanımlama, kültür ve sanat eserlerinin üretilmesinde ve uluslararası bienaller gibi bölgesel/uluslararası kapsamda kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesini içerir.

Beral Madra, İstanbul Bienali dahil Türkiye’de birçok kültürel ve sanatsal oluşumda öncü rol üstlenmiş, ülkenin kültürel yapılanmasına katkı sağlamış, bu alanda üreten, emek harcayan birçok sanatçı ve kültür insanı gibi kimliğinin gerektirdiği sorumluluğu yüklenmiş, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’nin saygınlığının güçlenmesi adına çalışmıştır.

Bu yıl 5.’si düzenlenme aşamasında olan Uluslararası Çanakkale Bienali de, başlangıcından bu yana giderek küresel ölçekte ilgi çekmekte ve dünya bienalleri arasında haklı bir konum elde etmektedir. CABININ’in (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) gerçekleştirdiği Çanakkale Bienali, aralarında üyelerimizin de bulunduğu organizasyonuyla, bir çok başarılı ulusal ve uluslararası faaliyete imza atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası yaşamış olduğu bu kırılma sürecinde Uluslararası Çanakkale Bienali Genel Sanat Yönetmeni Sayın Beral Madra’nın, bir partinin il başkanı tarafından görevinden alınma çağrısının yapılması, sözcüğün tam anlamıyla bir karalama kampanyası ve hedef göstermedir. Sanatın siyasete alet edilmesi sanat tarihinde rahatlıkla görülebileceği gibi her daim başarısız girişimler olarak kalmakla mahkumdur Bu kırılgan süreçte akademisyenlerin, yazarların ve sanatçıların hedef gösterilmesinin ne ulusal ne de uluslararası camiada kabul edilebilecek bir tarafı vardır. AICA Türkiye daima daha fazla demokrasiyi ve daha fazla özgürlüğü vurgulamıştır. Bu bağlamda Beral Madra’nın hedef gösterilmesini kınıyor ve onursal başkanımızın ve Çanakkale Bienali’nin, CABININ ekibinin ve tüm bileşenlerinin yalnız olmadığını kamuoyuna bildiriyoruz.

ULUSLARARASI SANAT ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ (AICA) TÜRKİYE ŞUBESİ