kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

AICA Türkiye’den bir konferans: Kolektif, Ortaklaşma ve Yaratıcı Bilinç

14 Ocak 2019

AICA Türkiye, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 13.00 – 18.00 saatleri arasında Sofa Hotel’de komşu ülkelerden çağdaş sanat uzmanlarının katılımıyla “Kolektif, Ortaklaşma ve Yaratıcı Bilinç” başlıklı bir konferans düzenliyor.

Panel katılımcıları: Iara Boubnova (Bulgaristan), Shulamit Bruckstein (Almanya) Irina Chmyreva (Rusya), Razvan Ion (Romanya), Beral Madra (Türkiye), Nermin Saybaşılı (Türkiye), Rachel Sukman (İsrail), Syrago Tsiara (Yunanistan)

Konferans, komşu ülkelerdeki sanatçılar, sanat uzmanları ve kültür-sanat kurumları arasındaki iletişim, işbirliği ve karşılıklı çalışma programlarını irdelemek, karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni metot ve eylemler önermeyi amaçlıyor.


AICA Türkiye’nin konferans hakkındaki metninden:

Bölgemizdeki güncel bölgesel savaşların ve ekonomik çöküntülerin, kültürel ve sanatsal ilişkilere engel olduğunun farkındayız. Bu şartlar altında, bölgedeki sanatçılar ve uzmanlar kendi ülkelerindeki sanat pazarından ziyade, Avrupa Birliği ülkelerindekilere bağımlı hale gelmektedir. Piyasaya olan bu bağımlılıksa, kültür ve sanat organizasyonlarının özel sektör politikaları, sanat piyasası spekülatörleri, koleksiyoncular ve sanat uzmanlarının etkisinde olmalarıyla sonuçlanıyor.

Bölgemizdeki jeopolitik ve ekonomik çalkantılar ve ülkelerin resmi kültür politikalarındaki neo-liberal konumlanmaları göz önüne alınırsa, ülkelerimizdeki çağdaş sanat üretimleri ve aktiviteleriyle kültür eleştirisinin ve ayrıca, sanatçılar ve sanat uzmanlarının eşgüdümlü, kolektif ve ortaklaşmaya dayalı çalışma metotlarıyla yarar sağlayacakları olasılıkların işlev, başarı ve etkisini tekrar sorgulamamız gerekiyor.

Politik ve ekonomik zorluklara rağmen, bu konferans yoluyla, sanat dünyasında etkili ve verimli bir dönüşüme ön ayak olmayı arzuluyoruz. Ayrıcalıklı ve deneyimli meslek birliğimiz üyeleri ve katılımcılarının varlığıyla sanat dünyamızı etkileyen konuları tartışmanın genç nesillere ve kamuoyuna yeni bilgiler ve umutlar aktaracağını umuyoruz.

* ‘Kolektif bilinç” terimi ilk kez Fransız sosyolog Emile Durkheim tarafından 1893’te “Toplumsal İşbölümü” kitabında kullanılmıştır. Durkheim, aynı toplumun ortalama yurttaşlarının ortak inançlar ve duygular bütününün, kendine ait bir hayata sahip özel bir sistem oluşturduğunu belirtir. Bu kolektif veya ortak bilinç olarak adlandırılabilir.

** Konferans başlığı ve içeriği AICA Türkiye onursal başkanı Beral Madra tarafından geliştirilmiştir.