kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Akbank Sanat’tan yeni bir seminer programı: “Anlam Odaklı Stratejik Planlama”

24 Mayıs 2021

Akbank Sanat, 26 Mayıs – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitmen ve psikolojik danışman Mahir Namur‘un yürütücülüğünde “Anlam Odaklı Stratejik Plânlama” başlıklı bir çevrimiçi seminer programına ev sahipliği yapıyor.

Yıllardır özellikle sanatçı ve kültür aktörleriyle çalışan Mahir Namur’un, logo-pedagoji (anlam odaklı pedagoji), varoluşçu danışmanlık ve stratejik plânlama disiplinlerinden yararlanarak geliştirdiği “Anlam Odaklı Stratejik Planlama” seminer programı, düşünürlerin bilgeliklerinden yola çıkarak yaşamın belirsizliği ve çelişkileri nedeniyle insanların tabi olduğu varoluşsal kaygı ve ikilemleri ele alıyor. Seminerlerde günlük yaşantıda karşılaşılan sorunlara çözümler geliştirebilme, geçmişi değerlendirme ve anlamlı bir gelecek kurgulamaya yönelik bakış açıları ve yöntemler sunuluyor.

Birbirleri ile bağlantılı beş seminerden oluşan “Anlam Odaklı Stratejik Planlama” programı sürecinde katılımcıların kariyerlerini ve yaşamlarını gözden geçirmesi ve yeniden yapılandırması, amaçlarını sorgulaması ve revize etmesi, karar verme becerilerini geliştirmesi, stres, kaygı, motivasyon eksikliği, erteleme eğilimi, varoluşsal boşluk hissi ve benzeri duyguları anlaması ve bunlarla başa çıkma yetisi kazanması, anlam oluşturma, özgürlük, sorumluluk, otantiklik, değerler ve etik gibi bazı varoluşsal kavramlar hakkında düşünmesi ve bakış açılarını sorgulaması amaçlanıyor. 

Seminer Program

  1. Seminer / 26 Mayıs Çarşamba, 19.00 – 21.00

Hayatın Anlamı: Anlam Odaklı Stratejik Planlama’yı anlamak. İnsan nasıl bir varlıktır? Viktor Frankl’ın insan varoluşunun üç boyutlu tasviri: Anlam arayan bir varlık olarak insan. Hayatın anlamı ve anın anlamı. Özgürlük ve sorumluluk.

  1. Seminer / 2 Haziran Çarşamba, 19.00 – 21.00

Belirsizliklerle Başa Çıkmak: İnsanın 3 temel meselesi: Belirsizlikler, ikilemler-paradokslar, sınırlar. Belirsizliklerle başa çıkmak: Anlam odaklı bir yaşam için planlama ve doğaçlama. Başarı ve mutluluk. Hedef belirleme. Karakter-kişilik diyalektiği.

  1. Seminer / 9 Haziran Çarşamba, 19.00 – 21.00

Çelişkiler ve İkilemler: Çelişkiler ve ikilemlerle başa çıkmak. Karar verme sürecini anlamak. Karar verme süreçleriyle bağlantılı olarak motivasyon eksikliği, kararsızlık, stres, erteleme, varoluşsal boşluk durumlarını anlamak ve başa çıkmak.

  1. Seminer / 16 Haziran Çarşamba, 19.00 – 21.00

Sınırlar: Yaşamın karşımıza çıkardığı sınırlamaların getirdiği sorunlarla başa çıkma. Kader – özgürlük diyalektiği.

  1. Seminer / 23 Haziran Çarşamba, 19.00 – 21.00

İlişkiler: İlişkilerde anlam bulma, anlamlı ilişkiler kurmak için bilmemiz gerekenler.  İlişki kurmanın aracı: iletişim. İlişkilerde dengeyi sağlamak. Beklentileri yönetmek.