kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ali Kazma ve Seza Paker 6. Kuandu Bienali’nde

26 Aralık 2018

5 Ekim 2018 – 06 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 6. Kuandu Bienali‘nde Türkiye’den Ali Kazma ve Seza Paker yer alıyor. 

Taipei Ulusal Sanat Üniversitesi ile bağlı olan Kuandu Müzesi, geçtiğimiz on yılı kapsayan bienalin 6. edisyonunda Asya konusuna odaklanıyor. Direktör Hongjohn Lin’in sunumu ile gerçekleşen 6. Kuandu Bienali, dikkati, bir Asya bienalinin yapıp yapamayacaklarına dair refleksif bir modele yönlendiriyor.

Bu noktadan çıkışla, Asya’nın jenealojisi sorgulanmalı ve araştırılmalıdır. Coğrafi Asya, Avrasya kıtasının bir parçası olup Afrika ile bağlanmaktadır. Yunan kelime Ἀσία (Asya); etimolojik olarak ‘güneşin doğduğu topraklar’ anlamına gelip, ‘öteki’ insanların yaşadığı ve kolonilerin kurulduğu yere işaret eder.

Avrupa’ya istinaden Asya, doğu toprakları, ilkin ‘öteki’ için uygun ve belirgin bir kavramdı. Elbette Asya’nın mevcudiyeti, genelleme ve soyutlama olmaksızın var olamaz; çünkü gerçekte Asya muhalif ve heterojendir. Modernite ve kolonyalizm ile karşılaştıklarında, çoğu Asya ulus devleti çarpık tarihler, gerginleşen gelenekler, kaba demokrasi ve eşitsiz kentleşme yaşamıştır. Savaşlar, çatışmalar, krizler ve diasporalar Asya’nın hem kendi içerisinde hem de dışarıdan yaşadığı endemik semptomlardır.