kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Alpin Arda Bağcık’ın 2 eseri MOCAK daimi koleksiyonunda

5 Aralık 2017

Alpin Arda Bağcık’ın “Droperidol & Benperidol” (2016) ve Rexapin (2014) isimli çalışmaları Krakow Çağdaş Sanat Müzesi (MOCAK) daimi koleksiyonuna dahil edildi.

Alpin Arda Bağcık’ın çalışmalarında izleyiciler çoğunlukla iktidar yapılarının toplumdaki etkisiyle karşı karşıya kalırlar. Sanatçının “Droperidol & Benperidol” isimli çalışmasındaki iki simetrik tablo seyircileri bu politik anların hesap verebilirliğini sorgulamaya davet ediyor. Bu tabloların simetrik durumu izleyiciye, bu düzenin değişmeyen bir bütün olduğunu ve bir anlamda güç algısının bir kopyası olduğunu ifade ediyor. Çalışmadaki politikacılar Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm cezası hakkında karar aldılar. Toplum ise kendisini temsil etmek üzere seçtiği bireylerin “vatanseverlik” adı altında başkalarının ölümüne karar verişine ve bu durumdan aldıkları sorunlu zevke seyirci kaldı.

Catherine Henriette’in 20 Mayıs 1989’da çektiği bir fotoğraftan esinlenen Bağcık, “Rexapin” eseri ile 1989 yılında Pekin’de gerçekleşen Tiananmen Meydanı protestolarına yönelik askeri müdahale anını tasvir ediyor. Liderler bu protestoları ülkenin başkentinde ordunun sıkıyönetim uygulamasını emrederek zorla bastırmıştı. Hükümet tarafından belirtilen resmi rakamlar çok daha az olsa da binlerce sivil ölüm cezasına çarptırılmıştı.