kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

amberPlatform’dan kamusal alanda dijital sanat üzerine proje geliştirme atölyesi

10 Mayıs 2022

amberPlatform, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle kamusal alanda dijital sanat projeleri geliştirmek üzere amberİnteraktif başlıklı bir proje geliştirme atölyesi düzenliyor.

Başvuran proje fikirleri arasından seçilenler proje sahipleri tarafından iki günlük kamuya açık ön çalışmada sunulacak, ilgilenenlerin katılımıyla proje sahibi yönetiminde takımlar oluşturulacak. Takip eden hazırlık sürecinden sonra Florya’daki İBB tesislerinde gerçekleştirilecek iki haftalık proje geliştirme atölyesi süresince projeler prototip aşamasına getirilecek ve kamusal alanda öngörülen noktalara yerleştirilerek İstanbulluların deneyimine sunulacak.

Dijitalleşme ile hibritleşen kamusal alanda sanatın ve sanatçının kamuya erişiminin olanakları arttı. Kamusal alanı oluşturan ağın düğümlerinde sanata daha çok yer olmalı. Peki kamusal alanın hibritleşmesinin özgül yanları neler, neleri imkânlı kılıyor? Kentin kamusal alanlarında sanat nasıl sergilenmeli, sergileme dışında -ötesinde- kamusal alanla -kamuyla- sanat ilişkisi nasıl kurulabilir? Bu gibi sorularla yola çıkılan proje geliştirme atölyesinde kamusal alanda katılımcı ve faydalı dijital sanat projeleri için fikir önerileri bekleniyor.

Başvuran proje önerileri İstanbul’da herhangi bir kamusal alan (meydan, sokak, iskele, park vb.) için olabileceği gibi önceden belirlenen bir kamusal alana özel tasarlanmış; 3 boyutlu ya da 2 boyutlu bir arayüzle (ekran, mobil cihaz vb.) erişilen projeler olabilir. Projelerin dijital ortamda tasarlanmış olması (bir heykelin 3 boyutlu modellenerek tasarlanması gibi) bu çerçevede dijital sanat projesi kabul edilmesi için yeterli değildir, gerçek zamanlı ve -doğrudan veya dolaylı- etkileşimli olması beklenmektedir. Projelerin seçiminde katılımcı sanat projeleri ile sosyal faydayı önceleyen, farkındalık ve dönüşüm yaratmayı hedefleyen sanat projeleri öncelikli olacaktır. Başvuran projeler fiziksel mekânla ilişki içerisinde olmak kaydı ile fiziksel veya çevrimiçi projeler olabilir, NFT ve benzeri yeni uygulamalara bağlanabilir, veri toplayan ve kullanan projeler olabilir. Projelerin fiziksel bir unsuru olması veya fiziksel mekân ile bağlantı içerisinde olması ve dijital teknolojileri, ortam (medyum) olarak kullanması beklenmektedir.

Seçici Kurul proje yöneticileri, mentorlar ve İBB temsilcileri olan Mehmet Erkök, Ekmel Ertan,  Selin ÖzçelikNagehan KuralıBager AkbayNilüfer Kozikoğlu, Daniele Savasta, Devrim Çimen ve Serap Öbekçi‘den oluşuyor.