kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anadolu Kültür’den açık çağrı: “Geleceğin Geleceği”

13 Temmuz 2020

Anadolu Kültür; Ruben Arevshatyan, Kevser Güler, Marina Papazyan ve Armen Yesayants’tan oluşan küratoryel ekiple iş birliği içinde ԱԱ / FF / GG başlıklı bir araştırma ve üretim projesi yürütüyor.

Proje, Ermenistan ve Türkiye’ye dair koşulların, konumların ve kimliklerin çeşitliliği ve akışkanlığını öne çıkarabilecek pratiklere sahip sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlıyor. İki ülkenin sanatsal ve toplumsal jeneolojileri üzerine eğilen, yüklü tarihlerini katetmek ve ortak geleceklerine uzanmakla ilgilenen adayları projeye başvurmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2020.

Her iki ülkede de sanatçılar, dünya eşi görülmemiş değişimlerden geçerken, bir paradigma kaymasıyla karşı karşıya. Yakıcı bir “tarih”e tanıklık etme ya da (kriz denen şey zamanın olağan akışındaki bir kesintiden ibaretmişçesine) “küresel tarihî bir krizin parçası olma” durumunu yaşıyorlar. Birçoğumuz tasvir edilen bu kesintiye, Ermenistan ve Türkiye’nin fiziki, tarihsel-politik, kültürel ve psikolojik alanlarını boydan boya kesen kapalı sınır dolayısıyla fazlasıyla aşinayız. Ama bizce yine de geleceği tasavvur etmenin ve henüz tam anlamıyla bakamadığımız ortak şimdi ve geçmişleri anlatmanın başka yolları bulunabilir.

Birbirini dışlayan güncel öngörülerin ötesinde geleceklilik (futurity) üretebilecek ortak bir eleştirel söylem kurabilir miyiz? Olası geleceklere yönelirken, sanatsal pratiklerin açabileceği biçimler ve benimseyeceği taktikler neler olabilir – onarıcı, provokatif, pervasız ya da başka türlü? Halihazırda var olan kolektif deneyimlerden, bilgi ve deneyim paylaşımı yollarından ne tür gelecekler örgütlenebilir? Tüm açıklığı, çoğulluğu ve çeşitliliğiyle gelecek(ler) üstüne bugün nasıl konuşulabilir? Tarihin pek çok ânında, pek çok başka yönelimle kullanılmış, imkânları aşınmaya yüz tutmuş “gelecek” kavrayışları bugün nasıl yenilenebilir? Geleceğin Geleceği? Gaip Gelecek? Göç Gelecek? Geçmiş Gelecek? Projenin adı, Ermenice, İngilizce ve Türkçe’de geleceğe dair soruların karmaşıklığına yoğunlaştığımız konuşmalarımızdan doğdu. ԱԱ / FF / GG, bu soruları çoğaltmaya ve bunları birlikte açmaya davet ediyor.

ԱԱ / FF / GG, beraberlik, ayrılma ve ayrıştırma; sosyallik ve dayanışmanın eski ve yeni biçimleri; çeşitli topluluk oluşturma pratikleri; geçmiş, gelecek ve şimdiki teknolojiler üzerine söylemlerle ilişkili, ancak bunlarla sınırlı olmayan yaklaşımlarıyla geleceği tasavvur etmeye yönelmiş sanatçılar için bir buluşma öneriyor. Projenin, her zamankinden daha duyulur olan ve inkâr edilemeyecek derecede acil görünen bir arada olmanın yolları üzerine ve bunları hayata geçirmenin olanakları hakkında birlikte düşünmek için bir zemin işlevi görmesi, esas amacımız.

Projenin araştırma ve üretim safhalarında gerçekleşecek görüşme ve konuşmalarla şekillenecek olan ԱԱ / FF / GG, İstanbul, Yerevan ve bir Avrupa şehrinde, çeşitli biçimlerde toplantılar, atölye çalışmaları, kamusal programlar ve sergilerin geliştirilmesini ve çevrimiçi platformlarda takip edilebilecek paylaşımların yanı sıra, proje sonunda bir yayının hazırlanmasını öngörüyor.

Başvuru hakkında:

ԱԱ / FF / GG’ye Ermenistan veya Türkiye’den olup bu iki ülkeden birinde ya da Avrupa’da yaşayan sanatçılar başvuru yapabilir.

Katılımcılar proje önerileri ve daha önceki çalışmaları göz önüne alınarak seçilecektir. Proje sürecinde düzenlenecek toplantılarda bulunmaları ve sergilerde yer almak üzere en az bir yapıt üretmeleri beklenmektedir. İki ülkede merkez kabul edilen şehirler dışında yaşayan ve sanat pratiklerinin erken dönemlerinde bulunan sanatçıların başvuruları özellikle desteklenmektedir.

Süreç hakkında:

Başvurular Türkçe, Ermenice veya İngilizce yapılabilir. Katılımcılar, projenin küratöryel ekibi ve koordinasyon ekibinden oluşacak komite tarafından seçilecektir. İki ülkeden, eşit dağılım gözetilerek toplam 14 sanatçı seçilecektir. Seçilen katılımcıların isimleri Eylül ayı başında Anadolu Kültür internet sitesi üzerinden duyurulacak ve kendileriyle iletişime geçilecektir.

Seçilen katılımcıların açıklanmasından sonra, 2020 Sonbahar ve Kış döneminde atölye çalışmaları ve toplantılar düzenlenecektir. Bu etkinlikler esnasında çeviri desteği verilecektir. Etkinliklerin tüm masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Seçilecek sanatçıların bir yerel toplantıya ve Ermenistan ve Türkiye’de düzenlenecek iki uluslararası atölye çalışmasına katılmaları gerekmektedir. Programın ilerleyen aşamaları ve sergiler, katılımcılar arasında atölye çalışmaları ve toplantılarla ortaya çıkması umulan etkileşim ve ortaklıklarla şekillenip, gelişecektir. Bu süreçte ve araştırma, üretim safhalarında küratörler ve proje koordinasyon ekibi katılımcılara destek verecektir. Yeni sanat eserlerinin üretim masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Detaylı proje etkinlik takvimi, uluslararası seyahat kısıtlamaları ve kamu sağlığı koşullarının güncel gereklilikleri göz önüne alınarak Eylül ayında duyurulacaktır.