kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ANAMED burs başvuruları başladı

30 Ekim 2018

Koç Üniversitesi, doktora, doktora sonrası ve kıdemli araştırmacılar için Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde burs imkânı sağlıyor. Burs başvurusu için son tarih 15 Aralık 2018.

Bir akademik yıl için düzenli bursun yanı sıra kalacak yer, haftada beş öğün yemek, ulaştırma, araştırma bütçesi, sağlık sigortası ve müze kart gibi imkanlar da sağlanacak. Ayrıca, birçok özel başvuru kriterleri ile ortak burslar da mümkün.

Tüm ANAMED bursiyerlerinin araştırma projelerine tüm zamanlarını ayırmaları, Koç Üniversitesi’nin akademik topluluğunun aktif bir üyesi olmaları ve bir yıllık bursiyerlerin, eğitim süresince çalışmalarına dair iki kez ders vermeleri beklenmekte.

2005’te kurulan ANAMED’in misyonu, Anadolu medeniyetlerinin giderek artan önemine katkı sağlayan en ileri bursu teşvik etmek ve üretmektir. Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Anadolu’nun arkeolojisi, sanat tarihi, tarihine ve geçmişi koruma, tanıtma ve benzeri disiplinlere odaklanan başvurular kabul görecek.