kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ANAMED için burs başvuruları başladı

16 Kasım 2017

Koç Üniversitesi, doktora, doktora sonrası ve kıdemli araştırmacılar için Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ’nde burs imkânı sağlıyor. Burs başvurusu için son tarih 15 Aralık 2017.

Bir akademik yıl için düzenli bursun yanı sıra kalacak yer de sağlanacak. Doktora derecesine sahip akademisyenler ve kıdemli araştırmacılar için verilen burslardan birkaçı Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırma merkez ve tesisleriyle işbirliği yapan projelere ayrılacak. ANAMED’in araştırma temalarından birine başvurmayı göz önünde bulundurmak için düzenli burslar için başvurular (işbirliği olsun olmasın) teşvik edilse de mecburi değil. Ayrıca, birçok özel başvuru kriterleri ile ortak burslar da mümkün.

Tüm ANAMED bursiyerlerinin araştırma projelerine tüm zamanlarını ayırmaları, Koç Üniversitesi’nin akademik topluluğunun aktif bir üyesi olmaları ve bir yıllık bursiyerlerin, eğitim süresince çalışmalarına dair iki kez ders vermeleri beklenmekte. Adayların İngilizce dil yeterliliğine sahip olması gerekiyor.  

2005’te kurulan ANAMED’in misyonu, Anadolu medeniyetlerinin giderek artan önemine katkı sağlayan en ileri bursu teşvik etmek ve üretmek. Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Anadolu’nun arkeolojisi, sanat tarihi, tarihine ve geçmişi koruma, tanıtma ve benzeri disiplinlere odaklanan başvurular kabul görecek.