kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ANAMED için kısa dönem burs başvuruları başladı

9 Ocak 2018

Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde kış dönemi sömestr için burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusu için son tarih 1 Şubat 2018.

2 hafta ile 2 ay arasında değişen burslar için doktora sonrası ve kıdemli araştırmacılar başvuru yapabilecek. Hem grup hem de bireysel başvurular geçerli. Kısa dönem bursları için ANAMED’in araştırma temalarından birine başvurmak (iş birliği olsun olmasın) teşvik edilse de mecburi değil. Adayların İngilizce dil yeterliliğine sahip olması gerekiyor.  

2005’te kurulan ANAMED’in misyonu, Anadolu medeniyetlerinin giderek artan önemine katkı sağlayan en ileri bursu teşvik etmek ve üretmektir. Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan süreçte Anadolu’nun arkeolojisi, sanat tarihi, tarihine ve geçmişi koruma, tanıtma ve benzeri disiplinlere odaklanan başvurular kabul görecek.