kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ANAMED, İstanbul’un kara surlarını inceliyor

19 Ekim 2016

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) 19 Ekim 2016 – 2 Ocak 2017 tarihleri arasında, 5. yüzyılda İmparator Theodosios döneminde inşa edilen ve kente karakterini veren kara surlarının konu edildiği “Çeperde” adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Theodosios Surları olarak da adlandırılan surlar ile yakın çevrelerinin incelendiği sergide, 1600 yıllık tarihi boyunca kentin izlerini taşıyan çok katmanlı kültürel peyzaj gözler önüne seriliyor. Küratörlüğünü Figen Kıvılcım Çorakbaş’ın üstlendiği sergide, gündelik kent yaşamının yazılı ve görsel belgelerdeki izleri aranarak surların farklı tarihi dönemlerine tanıklık edilecek.