kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ani Çelik Arevyan’ın kişisel sergisi: “Olduğu Gibi”

4 Eylül 2018

Galata Rum Okulu, 5 Eylül – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Ani Çelik Arevyan’ın “Olduğu Gibi” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Haldun Dostoğlu’nun küratöryal desteği ve Nevzat Sayın’ın sergi mimarisiyle düzenlenen sergi, geniş bir arşivi hem görsel hem kavramsal ilişkileriyle ele alıyor.

Sanatçının yaklaşık otuz yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde tarihsel, zamansal ve mekânsal boyutları gözetmeksizin çektiği fotoğrafların bazen ışık, bazen de formları arasında keşfettiği geçişleri, ikili bir düzenlemeyle izleyiciyle buluşacak.
İşlerini yaratma sürecini fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak olarak tanımlayan sanatçı bu seride her gün fark etmeden kaydettiği anları, imgeleri, biçimleri birbiriyle ilişkilendirerek ikili hikâyeler yaratıyor. Bu imajlar, spekülatif birer film sahnesi gibi göz önüne serildikçe, zihinde parıldayan görüntü yığınlarına benzeyen ucu açık bir film şeridini andırıyor.

Serideki imaj bolluğu, sanatçının tıpkı evrende insanı da benzettiği piksel parçalarını çağrıştırıyor; her ikili imaj sanki kavramsal bir bütünün pikselleşmiş parçalarına dönüşüyor. Bu seri oluşurken 95,000’in üzerinde fotoğrafı kapsayan arşivine geri dönen Arevyan, fotoğrafların kurgulanmadığını, belli bir hikâyeyi takip etmediğini ancak zaman içerisinde zihninde birleştiğini vurguluyor. Arevyan, fotoğrafla ilgili çalışmalarında zamanın izlerini takip ettiğini belirterek, bu seriyi kendi fotoğraf pratiği üzerine düşünürken keşfettiği arkeolojik bir araştırmaya benzetiyor.  Sanatçı, fotoğrafları zihninin derinliklerinden birbirlerine doğru yönelterek izleyicinin de formların, ışıkların, mekânların arasındakileri keşfedebileceği yeni bir karşılaşma alanı yaratıyor.

Haldun Dostoğlu’nun küratöryal desteği ve Nevzat Sayın’ın sergi mimarisiyle gerçekleşen, geniş bir arşivi hem görsel hem kavramsal ilişkileriyle ele alarak yorumlayan “Olduğu Gibi”, 5 -30 Eylül 2018 tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda izlenebilir.