kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anna Laudel Contemporary’den yeni sergi

13 Eylül 2018

Anna Laudel Contemporary​, ​13 Eylül – 26 Ekim 2018​ tarihleri arasında ​Daniele Sigalot’un​ ​“İmparatorluklar Öncesi” ​başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Farklı materyalleri ve disiplinlerarası teknikleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Sigalot, ​“İmparatorluklar Öncesi”​nde yakın zaman çalışmalarının yanı sıra İstanbul’da bu sergi için özel olarak ürettiği yeni işlerini sergileyecek.

Sanatsal üretiminin imzası olarak kabul edilen, kağıt algısı yaratan alüminyumdan yapılmış uçak enstalasyonları ile tanınan Sigalot, çalışmalarında gerçek-imge arasındaki zıtlığı yansıtmayı amaçlıyor ve kullandığı malzeme algısı ile onların ​orijinal halleri arasındaki​ çelişki üzerine odaklanıyor. Sanatçı zıtlıklar, ironi, yabancılaşma, kelimelerin ve materyallerin barındırdığı farklı anlamları araştırarak, zamanımızın duygularını yansıtan, sürprizli işler üretiyor.

“​İmparatorluklar Öncesi”,​ ​ilhamını Roma ve Osmanlı İmparatorlukları’ndan alıyor. Roma doğumlu olan Sigalot, imparatorluğun efsanesi altında yaşayan bu şehirde büyüdü ve Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul üzerindeki etkisinin Roma’daki deneyimine çok benzediğini düşünüyor: Her iki şehir de bir zamanlar çok güçlü olan imparatorlukların başkentleri idi ve iki imparatorluk da uzun zaman önce yok olmuş olmalarına rağmen Türkler de İtalyanlar da hala imparatorluklarıyla gurur duymakta.

İki aydır İstanbul’da sergi için üretimlerini geçici atölyesinde gerçekleştiren Sigalot, tamamını burada ürettiği ve s​ergide yer alacak büyük ölçekli enstalasyonlarından biri olan Olabilecekken Olmayan Her Şey Şimdi Oldu” i​simli çalışmasını ilk kez sergileyecek. Sanatçı çalışmasını, kötü fikirleri iyiye dönüştüren bir “günahlarından arınma” süreci olarak tanımlıyor.