kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anna Laudel Düsseldorf’ta yeni sergi: “Mono-İzler”

1 Nisan 2022

Anna Laudel Düsseldorf, 24 Mart – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Tuğçe Diri’nin “Mono-İzler” başlıklı Almanya’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Adını Türkçe’de teklik anlamını belirten ‘mono’ kelimesinden alan sergideki eserlerin üretimlerinde Diri; tarih, hafıza, kültür ve doğa kavramlarını geleneğe yaslanan görsel kültürle harmanlıyor, sanat – zanaat bağlamında kültürel ayrımları ve benzerlikleri biçimsel düzlemde çarpıştırıyor.

Kültürel görsel mirasını, bir hafıza katmanı olarak ele alan sanatçı; geleneksel dili bugünün eleştirel söylem ve kavramlarını karşılayan bir ifade dili olarak kullanıyor. Sergide yer alan eserlerinde eko-eleştirel bir yaklaşım benimseyen Tuğçe Diri, sanattaki doğa temsilinin toplumsal ve politik algılarla doğrudan bağlantılı olduğunun bilinciyle, insan eylemlerinin ekosistemde bıraktığı izlerin altını çiziyor.

Tüketimin kültürel bir fenomeni olan yığınlar üzerinden yola çıkan sanatçı, “Mono-İzler” sergisinde fiziksel ve metaforik olarak yığınları zihninde parçalara ayırıyor; daha sonra istifleme, sıralama, biriktirme ve doldurmayla resim yüzeyinde yeniden düzenleyerek tekrarlar aracılığıyla birleştiriyor. Doğa temsili uyandıran bu imgeler, birbiri üzerine dizilen çöp birikintilerinin soyutlaştırılmış ve dönüştürülmüş izleri, çağımızın peyzajları haline geliyor.

Sanatçının spontaneliğe dayanan geometrik ve organik bir çizgi diliyle yarattığı istif-kompozisyonlarında yer alan ve birer yığın olarak beliren atıklar, süprüntüler, döküntüler, çöpler de doğal afetlerin, felaketlerin ve tahribatın imgesini yaratıyor.

Zarif el işçiliği, emek ve üretkenlik gibi unsurlar çevresinde sanatçı nakışın yalnızca tarihsel bağlamı ile değil, malzeme ve tekniğin yetkinliğini bir zanaatçı gibi uygularken bir sanat nesnesi üretmekten çok bir kavrayışın derin köklerine inmemiz için bize ipuçları veriyor.