kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anna Laudel yeni sergi ile açılıyor

9 Haziran 2020

COVID-19 salgını nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Anna Laudel, 9 Haziran – 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında çağdaş minyatür sanatçısı Mehmet Sinan Kuran’ın “Posthumous” başlıklı kişisel sergisiyle kapılarını yeniden ziyarete açıyor.

Sanatçının farklı davranmamız ve düşünmemiz gerektiği fikrinden yola çıkarak tasarladığı “Posthumous” sergisi, “birliktelik” kavramı etrafında şekilleniyor. Sergiye adını veren Latince kelime posthumous “öldükten sonra gerçekleşen” anlamına geliyor ve bununla Kuran ziyaretçilere, hala hayattayken birlikte olmayı, eskisinden daha duyarlı olmayı ve yeni şeyler öğrenmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

Bir yandan dünya solarken, kaynaklar yavaş yavaş tükenirken, birlikte ve bir olmanın öneminin altını çizen Kuran, aklın olanaklarını, objeler ve kişiler arasında bağlantılarını ve imgenin sınırlarını derinleştiriyor. Bu anlayışla son yıllarda gençlerle birlikte ticari kaygı gütmeden çalışmalar yapan Kuran, onlarla birlikte üretiyor, çoğaltıyor ve kolektif bilinci yaymanın yollarını arıyor.

Üç Evreden Geçerek Posthumous’a Ulaşmak

Galerinin üç katında yer alacak “Posthumous”, üç evreden oluşuyor; Deve, Aslan, Çocuk. Masum çocukların alanı olan üçüncü evreden dünyaya seslenen Kuran, iyi ve kötü ayrımı olmadan, sadece olumlu ya da olumsuz olana odaklanmadan birlikte olabilmenin öneminin altını çiziyor.

Birinci Evre: Deve

Birinci evrede insanın sırtında olan korku, yalnızlık, ölüm, bilgi ve deneyim gibi varoluşsal yükler görünür kılınıyor. Topluma ait olmak için sırtlandığımız yüklerin hissedildiği bu evrede sisteme olan itaatin altı çiziliyor.

İkinci Evre: Aslan

İkinci evrede ise mevcut değerleri ve engelleri yıkmadan özgürlüğün sağlanamayacağı işleniyor. Bu noktada içten gelen bilginin ve dürtünün, başkalarına aktarılmasının önemi görünüyor.

Üçüncü Evre: Çocuk

Son ve üçüncü evre, henüz bir tecrübesi olmayan, zaferle ve sistemlerle ilgilenmeyen masum çocukların oyun alanıdır.