kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anna Laudel’de yeni sergi: “Bir ve Sıfır İki Eder”

12 Ocak 2022

Anna Laudel, 13 Ocak – 27 Şubat 2022 tarihleri arasında sanatçı Cem Sonel’in “Bir ve Sıfır İki Eder” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının dijital tabanlı seri işleri ve graffitileri dâhil olmak üzere farklı tekniklerde üretilmiş kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Bilgisayarlar, kullanıcının kendilerine iletmek istediği şeyleri kendi dillerinde 1’ler ve 0’lar şeklinde algılar. Bilgisayarımızın çalışmasını sağlayan mikro transistörlerin yani lambaların yandığı durum “1” söndüğü durum ise “0” ile ifade edilir. Gündelik hayatımızda kullandığımız sayı sistemindeki 0 ise bir niteliğin yokluğunu temsil etmektedir. Felsefi ve teknik olmayan günlük kullanım anlamında ‘hiç’ veya ‘yok’ kelimesi varlıktaki bir eksiği ifade ediyor ve kelime tanımı itibariyle, varlıkta eksiklik ya da bulunmayış durumu, mevcut olmama hali olarak belirtiliyor. İkili sayı sisteminin tabanı ise 2’dir ve bu sistemde sadece “0” ve “1” rakamları kullanılmaktadır. 

Bu kavramlardan yola çıkarak bireysel sorgulamalarını gerçekleştiren Cem Sonel, “0” rakamının felsefede mevcut olmama durumu, mutlak anlamda yokluk ve hiçlik anlamına gelen ‘göreli hiçlik’ üzerinde duruyor. Bu sorgulamaları sonucunda ortaya çıkan sanatsal üretiminde ise sokaktan besleniyor.

Ağırlıklı olarak tüketim kültürünü eleştiren graffiti tabanlı işler üreten Sonel’in ileri dönüşüm projelerinden murallerine ve ‘Code of Conquer’ başlığı altında bir araya gelen dijital tabanlı seri işlerine kadar uzanan eserleri, varlık ve yokluk kavramları üzerindeki bireysel çatışmasını temsil ediyor. Sanatçının temsilinde varlık ve yokluk iki ayrı kavram olarak değil, birbirlerini var eden ve besleyen kavramlar olarak okunuyor. Sonel’in yaklaşımında lambaların varlığı, yanma durumundan ya da sönme durumundan daha değerli oluyor. Bu bağlamda Sonel, kendisine sorduğu “0’ın hiçlik olarak kabul edildiği günümüz düşünce yapısında, 1 ve 0’ın aynı değerler olduklarını ileri sürmek sizce daha uzlaşmacı bir yaklaşım değil midir?” sorusunu ziyaretçilere yöneltiyor.