kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anna Laudel’de yeni sergi: “Exposé”

14 Şubat 2022

Anna Laudel, 10 Şubat – 27 Mart 2022 tarihleri arasında, Doç. Dr. Ebru Yetişkin‘in küratörlüğünü üstlendiği, sanatçı Lal Batman’ın “Exposé” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının dijital ve plastik pratikleri bir arada kullanarak ürettiği yağlı boya çalışmalarından dijital illüstrasyona, hologramdan NFT ve videolara kadar uzanan geniş bir yelpazede üretilmiş çalışmalarını içeren sergi, sosyo-kültürel değişimin dijital platformlar aracılığıyla nasıl gerçekleştiğini sanatsal araştırma yoluyla izleyiciye sunuyor.

‘Metaverse’ kavramının hayatımıza girdiği günümüzde Batman; dijital iletişim teknolojilerinin gündelik hayatın içinde nasıl kullanıldığını inceliyor. Sanatçının bu incelemelerinden, sorgulamalarından ve güncel görsel kültürden esinlenerek yarattığı çalışmalarının her biri, iç içe geçen bedenlerimizi, suretlerimizi ve zihinlerimizi yansıtıyor.

Sanatçı aynı zamanda dijital kültürün etkisiyle giderek daha çok sergilenen ve teşhir edilen pırıltılı yaşamların büyüsünü bozmaktansa, günümüzde teşhir etme, ifşa etme, izle(n)me, dikizle(n)me ve gözetle(n)me arzularının erotik oluşuyla bağlar kuruyor ve bu olgulara kendi yorumlarını ekliyor.

“Sergilemek, gözler önüne sermek” anlamlarına gelen “Exposé”,  bu arzuların güncel versiyonlarına odaklanan seçkisiyle, hem kendimizi hem de birbirimizi nasıl yansıttığımızı mercek altına alıyor.