kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Arafta Bir Beyoğlu” çevrimiçi sergisi ziyarete açıldı

14 Eylül 2021

İstanbul’un en önemli tarihi ve kültürel merkezlerinden Beyoğlu’nun zaman içindeki sosyo-mekânsal dönüşümünü araştıran “Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: Beyoğlu Örneği” adlı araştırma projesi üç yıl süren yoğun çalışmanın sonunda tamamlandı.

Başkanlığını Prof. Dr. Asuman Türkün’ün üstlendiği araştırma ekibinde araştırmacılar Aslı Sarıoğlu ve Dr. Çağrı Çarıkçı’nın yanı sıra bursiyerler Çiğdem İbişoğlu, Elif Kırpık, Gökçe Uzgören ve Reycan Çetin görev aldı. TÜBİTAK desteğiyle yürütülen projenin sonuçlarının aktarıldığı “Arafta Bir Beyoğlu” adlı çevrimiçi sergi de ziyarete açıldı.

Beyoğlu gibi “çeşitlilikle” anılan bir bölgenin, son dönemlerde yaşanan aşırı turistikleşme ve emlâk değerlerinin hızla yükselmesi sonucunda giderek sıkıcı bir tekdüzeliğe doğru evrildiğini belirten Prof. Dr. Asuman Türkün, bu sürecin dinamiklerini ortaya çıkarmak amacıyla 2018 yılında başladıkları araştırma projesini 2021 yılı başında tamamlayarak TÜBİTAK’a teslim ettiklerini ifade etti. Araştırmanın başında, sonuçları kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bir çalıştay ve kapsamlı bir sergi planlandığını anlatan Türkün, pandemi koşullarında kapalı alanda bir sergi gerçekleştirmenin sakıncaları nedeniyle çevrimiçi bir sergiye karar verildiğini belirtti. Çevrimiçi sergide araştırmada elde edilen sonuçlardan derlenen bir seçki paylaşılıyor. Kronolojik bir çalışma olan “Tarih İçinde Beyoğlu” bölümü ise site ziyaretçilerinin katkıları ve görüşleriyle zenginleşecek bir taslak olarak sunuluyor.

Beyoğlu’yla ilgili yazılı kaynakların neredeyse tamamına ulaşılarak literatür taraması yapılan araştırma kapsamında, bölgedeki tüm binalar tek tek ziyaret edilerek kullanım özelliklerine göre sınıflandırıldı ve haritalandı. Yine bölgede yaşayanlar ve çalışanlarla yüz yüze anket ve derinlemesine görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Beyoğlu’nun kimlik özellikleri ve bu özelliklerin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlayan unsurlar tespit edildi.

Çevrimiçi sergide yer alan kronolojik çalışmanın editörlüğünü Eda Yiğit, Beyoğlu sokaklarında fotoğraf çekimlerini Orhan Cem Çetin, BUM Atölye ekibi olarak gerçekleştirdi. Çevrimiçi serginin teknik altyapısını ise E-Konsept’ten Nuray Ekin ve Taci Karan hazırladı.