kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği

Arşiv ve Belgeleme Elemanı

9 Kasım 2022

Beykoz Kundura‘da yer alan Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma, Arşiv ve Belgeleme Elemanı arıyor.

İş Tanımı:

 • Kundura Hafıza Arşiv’de yer alan somut (fabrika döneminden kalan fotoğraf, belge, ayakkabı, cüzdan, ayakkabı kalıbı, makine vb.) ve somut olmayan (sözlü tarih çalışmaları sonucunda video, ses, transkripsiyonlar) kültür varlıklarını belgelemek,
 • Kundura Hafıza ekibiyle işbirliği içinde Kundura Hafıza Arşiv’e dâhil olan deponun yeniden düzenlenmesi ve belgelenen nesnelerin yerleştirmelerini yapmak, 
 • Arşivin dijitalleştirilmesini sağlayarak arşiv yönetim sistemine aktarımını yapmak,
 • Kundura Hafıza Kütüphane’de bulunan belge, tez, gazete, kitap vb. yayınların dijital sisteme aktarımını gerçekleştirmek, 
 • Korumak üzere arşiv belgelerini değerlendirmek, onarılmaya ihtiyaç duyan malzemeleri tespit etmek,
 • Hafıza Arşiv’in araştırılmasında ve geliştirilmesinde katkıda bulunmak.

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Tercihen üniversitelerin bilgi-belge yönetimi, arşiv-dökümantasyon bölümü, müzecilik, kültürel mirasın korunması, kültür varlıkları vb. alanlarından mezun, 
 • Koleksiyon, arşiv, kütüphane vb. belgeleme ve dijitalleştirme konusunda en az 2 yıl deneyimli, 
 • Koleksiyon, arşiv veya kütüphane yönetim sistemlerine (TMS, GAMOS, FileMaker, Past Perfect vb.) hâkim,
 • Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, ‘videomaker’, Movavi vb. fotoğraf ve video düzenleme programlarına hakim, 
 • Tercihen (B2 – EU ortak çerçeve) orta-üst seviyede İngilizce okuma, yazma, konuşma bilgisinin olması,  
 • Kültür ve tabiat varlıklarının Türkiye’de belgelenmesi konusunda bilgili,
 • Araştırmacı, sistematik, takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü,
 • Esnek çalışma saatlerine ve hafta sonu etkinlik bazında görevlendirilmeye uygun olmak.

Neler sunuluyor?

 • Yan haklar: Tam Zamanlı SSK, yol ve öğle yemeği.