kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Art Basel, UBS işbirliği ile The Art Market 2017 raporunu yayımladı

24 Mayıs 2017

Art Basel‘ın, UBS işbirliği ile yayımladığı The Art Market 2017, geçtiğimiz 2016 yılının küresel sanat ve antika pazarının kapsamlı ve büyük ölçekli bir analizinin sonuçlarını sunuyor. Çalışma; pazarın farklı bölgelerinin, sektörlerinin ve değer segmentlerinin nasıl bir performans ortaya koyduğunu bildirerek, küresel sanat ve antika ticaretindeki önemli trendlere göz atıyor.

Çalışmada sunulan bilgiler, Arts Economics tarafından; satıcılar, müzayede evleri, sanat ve antika koleksiyonerleri, sanat ve finansal veritabanları, endüstri uzmanları ve diğer sanat ticaretinde yer alanlardan elde ve analiz edilen verilere dayanıyor.

2016 Küresel Sanat Sektörü

Küresel sanat pazarı 2016 yılında, 56.6 milyar dolarlık toplam satış rakamına ulaştı. Bu rakam, 2015 yılının toplam satış rakamından %11 daha az. 2016 yılı, sanat pazarı satışlarının düşüşe geçtiği ikinci yıldı ve 2014 yılındaki tarihi satış zirvesinden bu yana %17 daha aşağıda. Bu düşüş, özellikle değerlerin kızlı gelişimini 2014’e kadar destekleyen müzayede pazarındaki azalan üst uçtaki satışlardan ve pazardaki bazı sektörlerdeki satışların azalmasından kaynaklandı.

2012 – 2014 yılları arasında Amerika, Çağdaş ve Modern sektöründeki satışlarda söz sahibi olarak küresel pazarın büyümesindeki en büyük faktördü. 2014 yılında pazar, %68.2 milyara ulaştı. Amerika, ivmeyi sabit tutmaya çalışırken, Çin’deki satışların düşüşü ve Avrupa’da devam eden durağanlık, 2015 yılındaki satışları kaçınılmaz bir düşüşe sürükledi. Bu olumsuzluk, %11’lik kayda değer bir azalışla 2016 yılında da devam etti.

Sanat pazarının farklı sektörleri ve bölgeleri, farklı büyüme yörüngelerinde ilerlemiş olsalar da, sanat pazarının performansı, daha büyük ekonomik durumlara, özellikle kişisel varlığın büyümesini ve dağıtımını etkileyen faktörlere bağlı. Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve küresel ekonomide devam eden politik belirsizlik, 2016’da pazarı aşağı çekti ve bazı alanlarda tedbirli alım ve satımlara yansıdı.

2016 Müzayede Satışları

Güzel sanatlar, dekoratif sanatlar ve antikaların açık arttırma satışları, toplam değerlerin %26 oranıyla 22.1 milyar dolara gerilemesiyle baskı altına girdi. Tüccar pazarının aksine müzayede sektörü, satışların %65’ini oluşturan on en büyük çok uluslu müzayede evlerinin en üst katmanda olmasıyla oldukça konsantre olmuş durumda. Ayrıca, 500’ü aşkın müzayede evinin, önemli miktarda satışa ve uluslararası ticarette bir tutunma noktasına sahip olduğu ikinci bir katman da mevcut. Bir de, kendi ulusal sanat ve domestik alanlarını özelleştirmeye meyilli çoğu ulusal pazardaki küçük ama önemli müzayede evlerinin olduğu üçüncü bir katman var.

Christie’s ve Sotheby’s, bir önceki yıla göre %4’lük bir düşüşle açık arttırma pazarının %38’lik hissesine sahip olarak müzayede sektörüne hakim olmaya devam etti. Bu iki müzayede evi, Savaş Sonrası ve Çağdaş ve Modern sektörlerde satış değerlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan bazı sanat sektörlerinde çok büyük bir hisseye sahipti.

Online Satışlar

Online sanat ve antika satışlarının, 2016 yılında 4.9 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu satışlar, geleneksel satıcılar ve müzayede evleri tarafından online satış olarak düzenlendi ve ayrıca, kendi hesaplarından satış yapan şirketler için değer biçiyor. Aracıların veya üçüncü parti platformlarının aidat veya komisyonları dahil edilmiyor.

Satışlar, her yıl bir önceki yıla göre %4 artış gösterdi. Bu artış, değerde ılımlı, fakat genel olarak pazarın düşüşü bağlamında sağlam bir sonuç. Son iki yıl için online satışlardaki büyüme oranları, sektördeki satış hesaplamalarında çift haneli rakamlar öngörüldüğünde, tahminen üç veya dört yıl önceki büyüme oranlarından daha az.

Küresel Zenginlik ve Sanat Pazarı

Küresel ekonomideki servet dağılımının değişen yapısı, sanat satışlarının seviyesi ve dağılımında çok büyük bir etkisi mevcut. Pazarın üst ucundaki fiyat ve satışlar, yüksek gelir segmentindeki bireylerin domestik ve küresel olarak gelişen ve gelişmiş ekonomilerden satın alması ile belirleniyor. Orta ve üst segmentler de, pazarın diğer sektörleri boyunca büyük hacimli satışları destekliyor.

Politik ve ekonomik faktörler, küresel finansal krizin yaklaşık bir on yıllık iyileşme sürecini kontrol almaya devam ederken, yılın başında umut verici bir başlangıca rağmen, 2016 yılında küresel ekonomideki büyüme yavaşladı. Dünya ekonomisi, 2016 yılında büyümeye devam ederken, son yıllarda yıllık büyüme oranları düşüşe geçti. Dünya gayri safi yurtiçi hasıla, 2000 yılından 2007 yılına kadar ortalama her yıl %4.5’lik bir büyümeye sahipti. 2009’daki küresel ekonomik kriz sonrasında güçlü bir iyileşme süreci başladı ve büyüme, o zamandan beri peş peşe üç yıllık bir düşüş yaşadı ve 2016 yılında %3.2’lik bir orana geriledi. 2017 ve sonrası için öngörüler, pazarın baskı altında kalmaya devam edeceği yönünde.

2016 Sanat Pazarında İstihdam

Küresel sanat pazarı, oldukça uzmanlaşmış yetenek ve tecrübelerin gelişim ve korunmasına yardım etmenin yanı sıra; istihdam, gelirler ve mali katkıları ekleyerek ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. 2016 yılında pazarın iş hacmi, 57 milyar dolar olarak tahmin edilirken, küresel ekonomilere olan etkisi, bir dizi yüksek değere sahip yan endüstrilere desteği olduğu kadar istihdama, mali bütçe ve yetenek geliştirmeye doğrudan katkısı aracılığıyla çok daha fazla. Ayrıca, kültürel turizm gibi yüksek değerli endüstriler üzerinde de oldukça pozitif bir etkiye sahip.

2016’da, küresel sanat, antika ve koleksiyon pazarının faaliyetini yürüten 310.450 işletmenin olduğu hesaplandı. Şirketlerin büyük bir çoğunluğu, çalışan ve iş hacmi açısından bakıldığında küçük işletmelerden oluşuyor. Tüccar ve müzayede pazarındaki istihdam, 2015 yılına göre %5’lik bir artışla 3 milyon olarak hesaplandı. 2016’da, dünya çapında galeri ve tüccar pazarında çalışan 2.7 milyondan fazla insan vardı. Müzayede sektöründe çalışan sayısı ise 286.960.

Sanat pazarı, diğer birçok pazar gibi, dış olaylar ve bu olaylara bağlı olarak alıcı ve satışların görüşlerinin ve davranışlarının etkilediği satışlarla periyodik bir hareket ile ilerliyor. 2017, düşük ve dengesiz büyüme ve devam eden ekonomik ve jeopolitik belirsizlikle birlikte birçok küresel ekonomiler için zorlu bir yıl olacak. Bu faktörler, tüketici ve yatırımcı duyarlılığını etkiliyor. Bir yandan, yatırımcılar ve koleksiyonerler, gün geçtikçe sanatı ve antikayı güvenli bir sığınak olarak görüyorken, aktif pazarın gelecek istikrarı üzerine devam eden belirsizlik ve endişeler, talebi artırabilir. Diğer yandan, eğer satıcılar, uygun ve kârlı bir zaman olmadığını düşünüp satış yapmadıkları sürece stoklar azalmaya devam edebilir. Bu durumların etkisi, stokları kısıtlamaya devam edebilir, fakat eserler için bazı alanlarda fiyatları eşit bir biçimde artırabilir. Geçen yıldaki küresel politik alanlardaki büyük değişimlerin bazılarından meydana gelen mevzuat değişiklikleri ve mali değişiklikler de, gelecekte hem alıcıları hem de satıcıları etkileyeceğe benziyor. Fakat, bu değişiklikler ve değişikliklerin etkileri, çok daha uzun bir süreç içinde meydana gelecek gibi görünüyor.