kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Art in Use: Case Studies from Turkey” atölyesi SALT Galata’da

16 Mayıs 2018

SALT Galata, 25-26 Mayıs 2018 tarihlerinde “Art in Use: Case Studies from Turkey” başlıklı atölyeye ev sahipliği yapıyor.

Atölye, Asociación de Arte Útil üyeleri Medina’nın ve Saviotti’nin, “yararlı sanat” kavramını açıklayan uluslararası durum çalışmalarını derleyen bir online platform olan Arte Útil Archive’i kurmadaki amaçlar üzerine yapacakları bir konuşmayla başlayacak. İkinci gün, arşivle birleştirilmiş olan, Türkiye’den son durum çalışmaları derinlemesine incelenecek.

Türkiye’de “yararlı sanat”ın mevcut tezahürleri neler? Sanatsal üretim, yerel ekonomik ve politik önceliklere nasıl bir yanıt veriyor? 2017’nin Kasım ayında SALT Galata’da açıldığından beri Yararlı Sanat Ofisi, sosyal ve politik meseleleri görüşmede sanatın muhtemel kullanımlarını keşfederken, SALT ve SALT’ın kullanıcılarına potansiyel birlikte öğrenme uygulamaları için açık bir alan sağlıyor. Gemma Medina ve Alessandra Saviotti tarafından düzenlenecek olan bu iki günlük atölye, enstitünün, günümüzde Türkiye’deki sanatsal uygulamaların çeşitli yönlerine ilişkin araştırma bulguları etrafında bir tartışma platformu sağlayacak.

Atölye dili İngilizce. Atölyeye başvurmak için, yararlı sanat ile neden ilgilendiğinizi açıklayan kısa bir yazı (İngilizce), 22 Mayıs 2018 tarihine kadar arteutil@saltonline.org adresine gönderilmelidir.