kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Art On İstanbul’da yeni sergi: “Âlem”

21 Eylül 2020

Art On İstanbul, 19 Eylül – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında Mithat Şen’in 40. sanat yılında Âlem başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı, 3 yıl aradan sonra “İstif” serisinin devamı niteliğindeki işleriyle bu coğrafyaya dair “âlem” bilgisinin imkân ve ihtimallerini ortaya koyuyor.

“Âlem”, bizim kültürümüzdeki anlamıyla kapsayıcılığı olan bir sözcük; insan türünün dışındaki bilindik ve bilinmedik bütün varlıkları içeriyor. Yalnızca kendi türümüzü ve bildiğimiz türden canlıları değil yabancısı olduklarımızı, bilmediklerimizi de bütünlüyor. Her şeyi bir bütün olarak görmeye ve kavramaya yönelik bir âlem anlayışı, sergiyi izlemek için de bir kılavuz oluyor.

Mithat Şen resminin iki temel aksı “tekrar” ve “çeşitlenme”nin merkezde olduğu Âlem sergisinde sanatçı, hem sanatsal üretiminin kozmosunu sunuyor hem de yaşadığımız coğrafyanın kâinat anlayışı ile ortaya çıkan neden-sonuç ilişkisini inceliyor. Tekrarı, melodinin dışındaki ritim bağlamında kullanarak ritmin tekrarıyla öne çıkan istifler kuran sanatçı, işlerini, “farklı birleşmelere olanak tanıyan bir sistem” üzerinden üretiyor. Kuantum fiziğindeki gibi çoklu sonuçlar doğurabilen bu sistem, parçalardan oluşuyor ve sanatçının zikrettiği bir bütüne işaret ediyor. Tıpkı doğanın evrimleşmek için kendi sınırlarını zorladığı, sayısız tekrar ettiği ve yeni biçimlere ulaştığı gibi Mithat Şen resmi de kurulduğu ilkeler bütünü içinden o ilkeleri zorlayarak evrimleşiyor.