Art On İstanbul’da yeni sergi: “Parça Bütün”

29 Ağustos 2019

Art On İstanbul, 4 Eylül – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında küratöryal sergi programı çerçevesinde “Parça Bütün” sergisinin ikinci ayağına ev sahipliği yapıyor.

Sergide Guido Casaretto, Canan Dağdelen, Şakir Gökçebağ, Nuri Kuzucan ve Seçkin Pirim’in eserleri yer alıyor.

Sergi, merkez nokta olarak parça-bütün ilişkisini seçip sınırlı örnekler üzerinden hem zihinsel hem de plastik olarak yapıtın katmanlarını gözlemlemeyi ve karşılaştırmayı öneriyor. Guido Casaretto’nun “Calacatta Scarts” serisinden mermer ocaklarından çıkarılmış blok küpleri andıran eseri, zanaatin hüner ile malzemenin üzerinde kurduğu hakimiyet ile sanat nesnesi arasındaki ilişkiyi inceliyor. Seramik gibi hassas ve zor bir malzeme ile büyük yerleştirmeler yaratan Canan Dağdelen ise ayrıştırıp yeniden bütünleyerek mimarinin olanaklarını araştırdığı iki eseri ile sergiye katılıyor. Resim yüzeyinde mimari alanları andıran katmanlar inşa eden ve resmini bu katmanların sunacağı yorumlama olanakları üzerinden kurgulayan Nuri Kuzucan, sergide kısıtlı renk paleti le çoklu espaslar yarattığı Parça Bütün isimli eseriyle yer alıyor. Minimalist yaklaşımı ile yerleştirmelerinde resimsel bir etki yakalayan Şakir Gökçebağ, sergi için seçtiği “Reorientation” serisinden halının reformasyonu ile kurguladığı işinde boşluk-doluluk ve gözün tamamlayıcılığı konularına eğiliyor. Seçkin Pirim ise sergi için kâğıt malzeme ile ürettiği yeni işinde, birimlerin tekrarı ile bütüne ulaştığı soyut geometrik formlardan hareketle, her biri kendi başına bir birimken diğer birimlerle birlikte varlığını pekiştiren bir form sistemi sunuyor.

Her sene yinelenen “Parça Bütün” sergi dizisi, sanatçıların dünya görüşleriyle, sanat problematiğine bakışlarıyla ve plastik yaklaşımlarıyla gösterdiği farklılıklar ve ortaklıklar üzerinden yapıtların özgün karakterlerini inceliyor. Sergiye eşlik eden kitap, sanatçıların farklı dönemlerinden eser örnekleri ve üretim biçimlerine ilişkin yapılan sohbetlerle, kişisel pratiklerin zamanla geçirdiği evrelere ışık tutuyor. Sergi, yayını ile birlikte sanat yapıtının derinlikli ve çok perspektifli çözümlemeleri için bir eleştiri iklimi kurmak üzere sanat tarihine kalıcı bir belge bırakmayı amaçlıyor.