kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Art On İstanbul’da yeni sergi: “Yeryüzüne Yerleşmek”

9 Şubat 2021

Art On İstanbul, 8 Şubat – 13 Mart 2021 tarihleri arasında Ahmet Çerkez’in “Yeryüzüne Yerleşmek”  başlıklı ikinci solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ahmet Çerkez, insanın felaketler sonrasında yeryüzüne yeniden adapte olması ve yaşamı yeniden inşa etmesini merkeze aldığı sergide, resmi de yaşamın ilk gününe başlar gibi sakin ve yalın bir üslupla kuruyor. Sergide yer alan resimlerde, akrilik boyayla yaratılan degrade zeminlerin üzerinde yüzen lekeler ve kurşun kalem ile işaret edilen sınır ve hareket dikkati çekiyor.

Kutsal kitaplarda ve halk anlatılarında aktarılan felaket hikâyeleri, kimi zaman bir doğa olayı kimi zaman insanın yapıp ettiklerinin karşılığı olarak gelen bir ceza ile yaşamın yeryüzünden neredeyse silinmesi ve bir avuç insanın hayatı sıfırdan kurması üzerine odaklanır. Bugünün felaket senaryoları ise gündelik hayatın içine sinmiş halde; basında, sosyal medyada, izlediğimiz dizi ve filmlerde sürekli tekrarlanıyor ve hatta felakete çağrı yapılıyor. İnsan, yeniden başlayabilmek için bir felaketin getirdiği trajediye adeta ihtiyaç duyuyor. Felaket karşısında yeniden başlama, yeni bir alan belirleme, yerleşme ve yaşamı sürdürme motivasyonu, Ahmet Çerkez’in sanat üretiminde temel aldığı bir konu. Sanatçı, Yeryüzüne Yerleşmek isimli bu sergisiyle, kişisel tarihindeki izleri ve resim serüvenindeki birikimleri yeni bir resim alanına taşıyor.

Çerkez, dünya düzeninde kendisi dışında gelişen ve müdahale edilemeyen yapılara duyduğu tepkiyi, kızgınlık ve öfkeyi, resimde bir tür arınma, sadeleşme, sükûn bulma üzerinden dindiriyor. İnsanın dünya üzerindeki yerleşimi boyunca, kendi içinde de bir kara parçasına yerleştiği, kimi zaman sert kimi zaman kırılgan katmanlarla alanını kurduğunu belirten sanatçı, bu örneklemi resim yüzeyinde doğa gözlemleriyle yansıtıyor. Doğanın zaman içinde ortaya çıkardığı organik bütünlükleri izleyen ve analiz eden Çerkez, bu serbest formların izdüşümünü, minimum müdahale ile kendi resmine taşıyor.