kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Art Rooms’da “hayali” sergisi

25 Aralık 2017

Girne’de yer alan Art Rooms, 21 Kasım 2017 – 2 Ocak 2018 tarihleri arasında Turan Aksoy’un “Hayali” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Geçmişte gölge oyunu Hayal-i Zill veya hayal-el sitare olarak biliniyordu. Gölge kuklacılarına ise Hayalbaz, Hayal-i zilciyan veya Hayali deniyordu. Gölge oyunu Türk kültürüne 16. yüzyılda Güneydoğu Asya ve Ortadoğu kültürleri aracılığıyla girmiştir.

Her ne kadar iki boyutlu tasvirlerden yararlanılarak yarı şeffaf bir perde gerisinde oynatılan Karagöz ve Hacivat’ı gölge oyunu olarak biliyor olsak da, aslında perdede gördüğümüz tasvirlerin gölgeleri değil kendileridir. Art Rooms Galeri’de yer alan Hayali sergisinde Turan Aksoy, son yirmi yılda ürettiği, kavramsal açıdan ve söz konusu kavramların ele alınışlarındaki çeşitlilik açısından bir araya getirilmesi çok da mümkün görünmeyen farklı bağlamlardaki çalışmalarından yaptığı seçkiyi, 5 grup ve 15 başlık altında bir araya getiriyor.

Sergide yer alan eserleri birbirleriyle ilişkilendiren, aynı zamanda aralarındaki farklılıkları da gösteren çizginin, çizme ediminin niteliğindeki değişimlerdir. Aksoy’un çizim odaklı seçkisi sanatçının içsel hesaplaşmalarının yanı sıra zamana ve yaşadığı yerlerdeki mekânsal değişikliklere değin görüşlerini de yansıtıyor. Birbirinin karşıtıymış gibi duran konuları bir araya getiren Hayali sergisi sanatçının gözlem, ifade ve hayal kurma gözlemciliğini, ifadeciliğini, hayalciliğini gösterebilme gücüne sahip yalın bir araç olarak çizime odaklanıyor.