kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Arter’den yeni seminer dizisi: “Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek”

25 Ekim 2021

Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen çağdaş sanat seminerleri, 26 Ekim – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında Genco Devrim Barikan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek” başlıklı yeni bir seminer dizisiyle devam ediyor.

Çağdaş sanatın toplumla ilişkisini tarihsel ve güncel tartışmalardan örneklerle ele almayı amaçlayan seminerler, 26 Ekim’den itibaren altı hafta boyunca her Salı 19:00–20:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Seminer dizisi, sanat tarihinde olduğu kadar gündelik dilde de sıklıkla “güzellik” veya “güzel olan” ile ilişkilendirilen estetik kavramını, Jacques Rancière’in düşüncesinden yola çıkarak felsefi bir bağlamda tartışmaya açıyor. Altı haftalık seminer programı, estetik kavramını “güzel olan” ile sınırlandırmadan, “algılama, duyumsama, hissetme” gibi daha geniş anlam alanlarıyla ilişkilendirerek düşünmenin boyutlarını, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlar ve Türkiye çağdaş sanatının yakın döneminden örnekler üzerinden sorguluyor. Çevrimiçi buluşmalar, sanatın toplumsal düzenle iç içe geçtiği tarihsel bir anlatı kuran Rancière’in düşüncelerinin yanı sıra 20. yüzyıla yön veren farklı eleştiri ve söylemleri de konu edecek.

“Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek” başlıklı seminer dizisi, 26 Ekim ve 2, 9, 16, 23, 30 Kasım 2021 Salı günleri, 19:0020:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Seminer programına katılmak için 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırılabilir.