kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ArtOn Pera’da yeni sergi: ‘arura’

11 Kasım 2022

ArtOn Pera, 27 Ekim – 26 Kasım 2022 tarihleri arasında yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın ‘arura’ isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi; biyo-çeşitlilik, geçiş formları, bu biyolojik formların doğadaki fraktal geometrik yapısı ve bu geometrinin zaman içindeki değişkenliği konularına odaklanan araştırma projesi sonucunda üretilen bir kişisel sergi.

Yaşamına Viyana’da devam eden Türkkan, “arura” başlıklı solo sergisinde, sözü geçen kavram ve olguların zaman içindeki değişkenliğine odaklandığı araştırmalarının sonucunu izleyiciyle paylaşmaktadır. Üretim sürecinde biyo-çeşitlilik mirası kütüphanesinde yüzyıllardır incelenen iki milyondan fazla canlı formu yeniden analiz edilmiş, yaklaşık on bin çizim ve imaj taranmış ve bu canlı formların geometrileri, iki binin üzerinde yaratıcı kodlama ve yapay zekâ aracı kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. Bu süreçteki ana ilham kaynağı su ve doğadaki yaşam ve yaşam formlarının ona olan bağı olmuştur.

Arura, Yunanca’da saban sürmek anlamına gelen ἀρόω fiilinden türetilen Homerik Yunanca bir sözcüktür. Arura, aynı zamanda, genellikle toprak ve yaşam formalarını barındıran “kutsal toprak ana” için de kullanılmıştır.