kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

artSümer’de yeni sergi: “Eşik”

24 Kasım 2020

artSümer, 21 Kasım 2020 – 9 Ocak 2021 tarihleri arasında Merve Çanakçı’nın Eşik başlıklı, galerideki dördüncü kişisel sergisi ev sahipliği yapıyor.
 
Eşik, kelime anlamı olarak, bir durumdan diğerine geçiş, arada olma, bir yerden uzaklaşma, çıkma ya da bir bitişi çağrıştırır. Aynı zamanda yeni bir başlangıcı da içinde barındırır.  Bugüne dek çalışmalarında insan olma halini farklı açılardan ele alarak araştıran ve yorumlayan Merve Çanakçı, Eşik‘te uzun zaman ayırdığı bir düşünme ve sanatsal araştırma süreci sonrasında ortaya çıkardığı hibrit eserlerden oluşan bir kurgu sunuyor.

Sergiye hazırlandığı süre içinde yaptığı araştırmaları çağdaş post-hümanist söylem çıkışlı fikirler ile kesişen ve içinde bulunduğumuz küresel dönüşüm anını eşik kavramıyla bağdaştıran sanatçı, bunu “bir hareketin tam ortasında olma, bir arada olma durumu” olarak tanımlıyor. Kasıtlı olarak kendimizi içinde bulduğumuz bu geçiş anını araştırırken insan, doğa, hayvan, özne, nesne, kültür ve tarihin alışılagelmiş algılanışlarını sorguluyor.