kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Artsy, online sanat pazarı raporunu yayımladı

26 Aralık 2017

Eğer sanat dünyası için 2017’nin bir teması varsa, o da belirsizliktir. Teknoloji kullanıcı deneyimlerine evriliyorken, ticaret çevrimiçi ve çevrimdışı maliyetlerini hesaplarken ve sosyal ve politik fikir ayrılıkları küresel ölçekte yayılırken sanat dünyasındaki etkileri neler olacak?

Bu soruya yanıt bulmak için Artsy dünya genelinde galerilerden bakış açılarını paylaşmalarını istedi. Geri bildirimler, sanat pazarında itici güç olan galeri işletmelerinin ardındaki kişileri ve uygulamaları açıklığa kavuşturdu.

Rapor, galericiler için 2017 yılında akılda kalan başlıkları yansıtıyor: geleneksel galeri modelinin evrimi, online sanat dünyası, dijital marketin büyümesi ve daha fazlası. Pek çoğu güncel olayların işleri üzerine olan etkilerinden bahsederken, diğerleri sanat dünyasındaki şeffaflığın büyüyen değişimini yorumladı.

Sanat dünyası için online platformlar ve online satış

Artık sanat dünyasında “online”ın yeri yadsınamıyor ve bir değişikliğe sebep olup olmayacağı değil, nasıl olacağı tartışılıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca galerilerin %46’sı internet sitelerini yeniden tasarladı, %21’i ise bir sosyal medya uzmanı ile çalışmaya başladı.

Sosyal medya platformları ile galerilerin ilişkileri de her geçen gün büyümekte. Facebook ve Instagram önceden basit bir ağ olarak görülse de ücretli reklam yerleştirmeleri ve interaktif fotoğraf ve video özellikleriyle artık birer pazarlama ve satış aracı olarak görülüyor. Bu yıl galerilerin %54’ü Insagram Stories’i ve Facebook Live’ı deneyimlerken, %47’si koleksiyonerlerle sosyal medya aracılığıyla iletişimde bulunduğunu ifade ediyor.

Online; bir popülarite kazanmış olabilir, fakat bu geleneksel yöntemleri tamamen alt ettiği anlamına gelmiyor. Galerilen %44’ü 2017 yılında şahsen görüşmelerin pazarlama kanalı olarak oldukça yardımcı olduğunu belirtiyor. Yine, galerilerin %40’ı eserlerin satışlarında galeri ziyaretlerinin en büyük kaynak olduğunu dile getiriyor.

Ayrıca galeriler bir reklam mecrası olarak hâlâ basılı yayınları kullanıyor. 2017 yılında galerilerin %55’i bu yolu tercih etmiş. Elbette bu oran, Facebook reklamlarını kullanan galeri sayısına denk geliyor.

Galerilerin online platformları seçerken temel aldığı değerlendirmelerden ilki ve en önemlisi seyirci ve/veya kullanıcı büyüklüğü. İkinci sırada ise görsel estetik yer alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre 2017’de online platformları kullanan galerilerin %27’si eser fiyatlarını halka açık olarak listeledi. %16 ise fiyat bilgilerini Facebook ve Instagram üzerinden de paylaştı. Bu şeffaflık, online listelemede vergilerin ve diğer tutarların dâhil edilip edilemeyeceği, göndericilerle yapılması gereken gerekli görüşmeler gibi sorunları da beraberinde getiriyor.

Yeni pazarlama kanalı olarak online platformlar

Araştırma sonuçlarına göre online platforma sahip galerilerin, herhangi bir online kanalı olmayan galerilere göre daha çok satış elde ettiği ortaya çıkıyor. Önceki yıllara göre online satışlarda artış gözlemlendiğinde galerilerin online mevcudiyetlerine yeniden odaklanacakları düşünülüyor.

Galerilerin %31’i online platformlara katılmanın bedelinin oldukça büyük olduğunu dile getirirken aynı zamanda artan kiraların, onları online platformlara daha çok yönelttiğini belirtiyor.

Bu yıl, galerilerin sadece %14’ü etkili pazarlama kanalı olarak fuarlara katıldı. Bu demek oluyor ki, online sanat dünyasının erişilirliği, iletişim ve yeni koleksiyonerlere ulaşmak açısından oldukça etkili.

Galerileri 2018’de neler bekliyor?

Galerilerin online ile buluşmasından sonra gelecek yıl için yapmaları gereken özgün bir marka kimliği oluşturabilmek. Diğer galerilerden kendilerine ayırabilmeleri ve yeni koleksiyonerlerle buluşabilmeleri için bu oldukça gerekli. Ayrıca, galerileri fiziksel mevcudiyetlerinden tamamen sıyrılarak sadece online platformlarda görmek de mümkün.

*Bu yazı Artsy’den alınmıştır.