kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Aşina projesinden açık çağrı

30 Ağustos 2021

AB Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirilen Aşina projesi, Türkiye’de yaşayan veya çalışan sanatçı, küratör, yazar ve araştırmacıların sanatçı kitabı üretimine destek olmak ve bu üretimlerin Avrupa’daki görünürlüğünü sağlamayı hedefliyor.

Aşina’nın, Türkiye’de yaşayan veya çalışan sanatçı, küratör, yazar ve araştırmacıların sanatçı kitabı üretimine destek olmak ve bu yayınların Avrupa’daki görünürlüğünü sağlamak için başlattığı açık çağrı için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021.

Aşina Projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mâli desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.