kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Aslı Çavuşoğlu Manifesta’da

23 Haziran 2016

Bu yıl 11 Haziran – 18 Eylül 2016 tarihleri arasında Christian Jankowski küratörlüğünde, “What People Do for Money: Some Joint Ventures” başlığı altında Zürih‘te 11.’si düzenlenen Avrupa Çağdaş Sanat Bienali Manifesta‘ya Türkiye’den Aslı ÇavuşoğluMuthoscapes adlı eseri ile katılıyor. SAHA‘nın üretim desteği verdiği eser, sanat eserinin özgün durumu ile insanoğlunun kökenleri arasındaki bağlantıları kuruyor.

Eser Hakkında:

Antik Yunanlılar için, muthos “efsane” (myth) dışında bir şeyi ifade ediyordu. Muthos, dünya ve insanoğlunun gerçek kökenini ortaya çıkaran bir hikâyeyi tanımlıyordu. Atlantis’e benzer hikâyesi olan Mu –bazıları tarafından Pasifik Okyanusu’nda uzun zaman önce varolduğu düşünülen kayıp bir kıta– 20. yüzyılın başından bu yana, ütopik düşleri, kayıp zeminleri ve ağıtsal cazibeyi temsil etti. Herhangi bir özlemle hayal edilen veya hatırlanan mekân, zaman ya da durum “Mu” olarak atfedilebilir. Aslı Çavuşoğlu’nun projesi, İsviçre manzara resimlerindeki bu ütopyayı arar. Antikacılar ve bit pazarlarından toplanan bu manzara resimleri incelenerek röntgenleri çekildi. Çavuşoğlu’nun rehberliğinde, Evren Kıvançer ressamın orjinal fırça darbelerine bağlı kalarak yeşil pas (patina) ve vernik katmanlarını silmek için restorasyon teknikleri kullanarak yüzeyin altındakini ortaya çıkarıyor. Çavuşoğlu bu çalışmasında, sanat eserinin özgün durumu ile insanoğlunun kökenleri arasındaki bağlantıları kuruyor.*

*Bu metin SAHA’nın web sitesinden alınmıştır.