kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Atelier Marvy’de yeni sergi: “Kökleri Başıboş ve Çoğul Hakkında”

3 Ağustos 2021

Club Marvy’nin sanat galerisi Atelier Marvy, 2 Ağustos – 21 Eylül 2021 tarihleri arasında sanatçı Çağrı Saray’ın “Kökleri Başıboş ve Çoğul Hakkında” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının 2010’dan beri kullandığı, katman katman çoğalan ve sürekli hareket hâlindeki desenlerine yer veriyor.

Saray’ın kullandığı bu yöntem imgelerin betimlenmesine olanak sağlasa da, sanatçı bu yöntemi erk ve iktidarın belleğimizde, ruhlarımızda ve bedenlerimizde yarattığı hasarı betimlemek için kullanmayı tercih ediyor. Bunları bir davranış biçimine dönüştürerek, bir mimari yapının tasviri, bir aile fotoğrafı veya belleğimizde titreşen nesneler gibi birbiriyle bağlantılı görünmez bir ağın parçaları olarak ortaya koyuyor. Bu parçalarla geçmişi bugün üzerinden şekillendirmeye devam ediyor. Bu nedenle de Saray’ın eserlerinde hiçbir imge mutlak ve net değil, belleğimizdeki izler gibi sürekli hareket halinde. Her an kaybolma ile yepyeni formlar oluşturma arasında imgeler birbirleriyle ilişki kuruyor.