kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Atölye Modern’de ilkbahar döneminde iki yeni program

23 Şubat 2022

İstanbul Modern‘in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, ilkbaharda Mart – Haziran ayları arasında, çevrimiçi olarak devam ediyor. Atölye Modern Çevrimiçi’nin ilkbahar döneminde, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve tematik başlıklarla modern ve çağdaş sanat tarihine farklı bakış açıları getiren Sanat Tarihi Seminerleri devam ederken, iki yeni program daha başlıyor. Programın, “Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi” ile “Günümüz Sanatı ve NFT” adlı iki yeni semineri 15 Mart’ta başlıyor.

Seminerler; Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Mario Levi, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, çağdaş sanatçı ve eğitmen Bager Akbay tarafından veriliyor

“Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi” adlı yeni seminer, Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Devri’nden günümüze sanat alanındaki yönelimleri ve çağdaş sanat ortamındaki değişimleri tarihsel bir perspektifle on hafta boyunca işliyor. “Günümüz Sanatı ve NFT” adlı yeni seminer ise güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

TÜRKİYE’DE MODERN VE ÇAĞDAŞ SANATIN TARİHİ 

15, 22, 29 Mart; 5, 12, 19, 26 Nisan; 10, 17, 24 Mayıs 2022 Salı günleri, 19.30 – 21.30 (10 Hafta) 

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi seminerleri katılımcılarına, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda batılılaşma döneminden 20. yüzyıla uzanarak Türkiye’de sanatın gelişimini kronolojik olarak inceleme olanağı sunuyor. Programın ilk yarısında Osmanlı’da Batılılaşma ve erken Cumhuriyet döneminde gelişen sanatın ve sanat ortamının anlatısı tarihsel bağlamı ile ele alınıyor. Programın ikinci yarısında ise 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanat ortamı, sanatçılar, yapıtlar, sergiler ve kurumlar bakımından gelişmeler detaylı olarak işleniyor.

Programın ilk yedi dersi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülüyor. Sanayi Devrimi’nin doğu-batı eksenindeki toplumsal ve sanatsal etkileri, uluslararası sergiler/ fuarlar, oryantalist dönem ve sanat ortamının üsluplara yansımaları incelenerek analiz ediliyor. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde mimari-resim-heykel sanatının gelişimi incelenirken aynı zamanda bu dönemde devlet-sanat ilişkisi, sergiler, kurumsal yenilikler ve sanat ortamının gelişimi de analiz ediliyor. Ayrıca; yine bu dönemde sanatsal yöntemlerin, ekollerin analizi incelenirken döneme dair bir sanat piyasası, koleksiyonculuk analizi yapılarak bu gelişmelerin sanat üretimine etkileri yorumlanıyor.

Programın son üç dersi ise Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarafından yürütülüyor. Programın bu bölümünde Türkiye’de 1980’den günümüze sanatın, sanatçıların ve sanat kurumlarının değişen ve dönüşen yüzüne odaklanılırken, sanat yapmak eyleminin katmanlaşan yönleri de irdeleniyor.

GÜNÜMÜZ SANATI ve NFT

24, 31 Mart; 7, 14, 21, 28 Nisan 2022 Perşembe günleri, 19.30 – 21.30 (6 Hafta) 

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

“Yeni medya”, “dijital sanat”, “NFT” kavramlarına odaklanan seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini, sanatçının değişen rolünü, sanatın deneyimlenmesindeki gelenekleri ve alışkanlıkları işliyor. Altı hafta boyunca devam eden program teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımaya ve NFT ile sanat arasında nasıl bir ilişki olduğunu yorumlamaya odaklanıyor. Sanatın deneyimlenmesine dair geleneksel önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini güncel örnekler üzerinden inceliyor.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: Mario Levi İle

6,13, 20, 27 Nisan; 11, 18, 25 Mayıs; 1 Haziran 2022 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30, (8 Hafta)

Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nedir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma şekilleri nasıl oluşturulur?Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir akış sunan Sanat Tarihi Seminerleri dört ayrı dersten oluşuyor. Bu derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden sanat tarihine bakmanın yöntemlerini barındırıyor. Katılımcılar Sanat Tarihi Seminerleri kapsamında yürütülen derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor.