kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Autonomous Space Agency’den açık çağrı

25 Temmuz 2017
ASA (Autonomous Space Agency) diğer başkalarının yanı sıra, Takiyuddin Efendi, El Cezeri, Fahru’l-Nisa ve Şêx Evdirehmanê Axtepî’nin çalışmalarından ilhamla kurulmuş, dünya-içi uzay yolculuğu amaçlayan Özerk Alan Ajansı’dır. ASA, yeni diller, yollar ve stratejiler öğrenmeye mecbur bırakılmış, her tür sanat pratiğine yardımcı olmayı ve geçiş dönemlerinde insanlara zeminlerini korumaları ve geliştirmeleri için destek vermeyi amaçlamaktadır.

ASA, sanatçılar, kolektifler ve ortaklıklar için açık çağrıda bulunuyor. Berlin’in güncel sanat platformu n.b.k. ve yeni kurulan geçici organizasyon ASA iş birliğiyle; bireylerden, kolektiflerden ve ortaklıklardan gelecek proje önerilerini bekliyor. Bu çağrı, ifade ve konuşma özgürlüğünü konu eden, ortak çözüm önerileri üreten ve bağımsız içerik geliştirmeyi hedefleyen herkese açıktır. Çağrının hedefi, ihtiyaç duyulan, niyet edilen ya da tahrip edilmiş özerk alanların yine hayal edilmesini, yeniden kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayacak önerileri desteklemek.

Her biri 3000 Euro olmak üzere toplamında 15 proje desteklenecektir. Herhangi bir başvuru koşulu aranmamaktadır. Başvuru sahipleri, süreç içinde ekiple irtibata geçerek, diyalog kurabilir ve başvurularını şekillendirebilirler. Başvurular Türkçe, Arapça, Kurmanci, Sorani ve İngilizce olarak kabul edilmektedir. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2017.

Çağrı Hakkında:

Üzerine düşünmek, yeniden bakmak istediğimiz Mezopotamya’yı tekelci ve temelci şartlanmalardan uzak durarak, Fırat ve Dicle’nin çeşitliliğinden ilham alarak tanımlıyoruz. Bu bölgenin ortak özelliklerini ve ortak paydalarını, bölgenin halklarının, dillerinin ve kültürlerinin çeşitliliğinde arıyoruz; ‘müşterek kullanım alanı’ olarak tarif edilecek mekanların kurulmasına odaklanan önerileri teşvik ediyoruz.

Bu çağrı özellikle aşağıda tanımlanan özelliklere uyan sanatçılar ve kolektifler için düzenlenmiştir:

  • Özellikle bu coğrafi bölgeden olanlar
  • Şu anda bölgede yaşayan ve çalışanlar
  • Mevcut durumlardan dolayı şu anda bölgede olmak isteyenler ve çeşitli nedenlerden dolayı olamayanlar
  • Dillerinden, halklarından ve tarihinden dolayı eleştirel bir biçimde kendilerini bölge ile ilişkilendirenler
  • Bölgenin zengin bağlamına katkıda bulunmak isteyenler

Adaylar projelerinin gerekliliğini, biçimini ve çağrımızla olan bağlantısını net bir şekilde tanımlamalı ve önerilerini içinden geçtiğimiz siyasi duruma, onun aciliyetine ve güncelliğine göre konumlandırmalıdır. Proje önerileri -en geniş anlamıyla- sanatsal bir içeriğe sahip olabilir. Özgürlük, barış, mülkiyet sorunu, mücadele ya da arkadaşlık, aşk, yas, şarkılar, bahçeler ya da yıkıntılarla ilişki kurabilir. Özgünlük, yaratıcılık ve projenin uygulanabilirliğin yanı sıra, acil ihtiyaçlar jürinin karar verme aşamalarında önemli etkenler olacaktır.

Başvurmak isteyen adayların admission@nbk.org adresine elektronik posta göndermeleri gerekmektedir. Başvuru metni, doc, odt ya da PDF formatında ve en fazla 10 MB’i geçmeyecek boyutta hazırlanmalıdır.

Uluslararası bir jüri, Ekim ayının ortalarına kadar projeleri değerlendirecek ve destekten kimlerin yararlanacağını belirleyecektir.

Bu çağrı, bir kereliğe mahsus bir acil durum önlemi olarak anlaşılmalıdır. Destek alanlardan bir rapor ya da harcamalarına dair makbuz istenmeyecektir. Desteğe hak kazananlar ve n.b.k. maddi desteğin aktarılmasının en etkili yolunu arayacaktır.

Ortaklar :           

Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) bir güncel sanat ve söylem üretim alanı olarak tanımlanır. 1969 yılında çağdaş sanatı daha geniş halk kitlelerine ulaştırmak ve halkın kültürel süreçlere katılımını teşvik etmek için kurulmuştur. n.b.k. ve ortakları güncel sanat gelişmelerini desteklemeyi ve mevcut sanatın toplumsal önemini vurgulamayı amaç edinir. n.b.k. kendini Berlin’deki genç sanat çevresinin bir platformu olarak tanımlar. The Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) LOTTO-Stiftung Berlin tarafından desteklenmektedir.

ASA hakkında:

Özellikle hızlandırılmış sermayenin, askeri mutenalaşmanın, çevre kirliliğinin ve gerici vekâlet savaşlarının etkilemiş olduğu bölgelerde ve aslında her yerde müşterek kullanıma açık özerk alanların oluşturulmasını desteklemek üzere kurulmuş bir iskele aracı olarak hayal edilmiştir. ASA sergileyen, asıl işi sergi üreten bir sanat kurumu değil; birlikte düşünmeyi, birbirimizden öğrenmeyi ve ortak paylaşmayı temel alan geçici bir organizasyon yapısıdır.

ASA, katılımcı tekillikler ve katkıda bulunan çoğulluklarla birlikte, Şener Özmen, Hito Steyerl ve Misal Adnan Yıldız tarafından ortaklaşarak tasarlanmıştır. Açık çağrının koordinatörlüğü Barış Seyitvan tarafından yürütülüyor.

ASA, bu sonbaharda, stüdyo programı ve Berlin’de gerçekleşecek etkinlikler haritasından oluşan bağımsız bir program olarak Mutterzunge’yi sunmaya hazırlanıyor. Berlin’de yaşayan yazar Emine Sevgi Özdamar’ın aynı adı taşıyan kitabını, bu programla birlikte tekrar gözden geçirmeyi öneren Misal Adnan Yıldız, 2014’te verilen küratör ödülü Curate Award’ı paylaşan üç isimden biriydi.