kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

AVANT GARDENER puntWG’de sergileniyor

11 Eylül 2020

Amsterdam’da yer alan puntWG, 4 – 13 Eylül 2020 tarihleri arasında Naz Kocadere’nin küratörlüğünü üstlendiği “Avant Gardener” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide yer alan sanatçılar arasında Türkiye’den Servet Koçyiğit ile Emily Bates, Anthea Bush ve Christina Della Giustina var.

Donna Haraway’in “Belayla Kalmak” (Staying with the Trouble) kitabını yakınında tutan Avant Gardener sergisi sınır ve hudut, bitki bilim, spiritüel mevcudiyet, türler arası iş birliği ve akrabalık gibi meseleleri araştırıyor. Sergideki sanatçılar doğal ve kültürel çevredeki geçiş aşamalarını çizim, yerleştirme, fotoğraf ve sonik işlerin görsel-işitsel belgelemeleri üzerinden inceliyor.

Servet Koçyiğit, tekstil haritası Medical Green‘de yeşil kumaşın çeşitli ton ve desenlerini kendi içlerinde topoğrafya haritalarına ve ağaç halkalarına benzeterek iç içe geçirdi. Sanatçı, COVID-19 virüsünün Hollanda haritası boyunca yayılmasını ve yoğunluk seviyelerini göstermek için kullanılan renk paletine atıfta bulunurken, sınırların ve hudutların yapılanmasının yanı sıra, kaçınılmaz bulaşıcılığına da işaret ediyor. Galeri mekânının üzerindeki balkondan dışarı sarkıttığı işinde Koçyiğit, özel ve kamusal arasındaki tartışmalı ayrımı öne çıkarıyor.