Avrupa şehirleri için yeni kültürel zorluklar

13 Aralık 2016

Birçok Avrupa şehri uzun zamandır yerel gelişme için kültürel ve yaratıcı endüstrilerin öneminin farkında. Kültür, bu şehirlerin yenilenme, markalaşma, turizm ve toplumsal kapsayıcılık gibi bir dizi alanda stratejilerine entegre olmuş durumda. Fakat ekonomik kalkınma ve toplumsal dayanışmaya etki eden gelişimci ve uygulayıcı kültürel stratejiler şehirler için zorlu bir görev. İstenilen sonuçların elde edilmesi için siyasi irade ve liderlik, yerel ve bölgesel merciler arasında bir ortaklık stratejisi, kamu ve özel sektörlerden birçok yerel aktörlerle ortaklık, hissedarları ve uzmanları da kapsayan kapasite oluşturma ölçülerinin de dahil olduğu birçok faktörün yerini alması gerekiyor.

Kültür odaklı yerel gelişmelerde herkese uyan bir yaklaşım mümkün. EUROCITIES gibi iletişim ağları ve Culture for Cities and Regions gibi girişimler, bu noktada bilgileri ve uygulamaları paylaşan bir platform sağlıyor.

Kültürün, ekonomik kalkınma ve toplumsal kapsayıcılık gibi birtakım kent politikalarında katkısı büyük. Kültürel ve yaratıcı endüstriler, özellikle zor zamanlarda, yerel ekonomiyi ve istihdamı sürdürmek için oldukça önemli. Kültür; toplumsal kapsayıcılık, toplumsal yenilik ve kültürlerarası diyalogu geliştirmeye katkı sağlıyor. İnsanların kültüre ulaşabilmesini sağlamak toplumsal dayanışmayı arttırmada önemli bir araç, ayrıca yerel kimlikleri üretmeye de yardımcı.

Şehirler için sürekli geliştirilen yeni görevler mevcut. Farklı içeriklere adapte olunması ve birçok yeni fırsatların gerçekleştirilmesi gerekiyor. EUROCITIES, 2030 hedefiyle, gelecek yıllarda şehirleri ve kültürel stratejilerini etkileyeceği düşünülen birtakım alanlar belirledi.

Demografik Görevler

 • Gelecek on yıl içinde birçok şehrin nüfusunda değişiklikler gözlenecek. Bazılarında artan genç ve yaşlı nüfus görülürken, diğerleri azalacak.
 • Şehirlere yeni gelenlerle beraber, nüfusta giderek artan bir çeşitlenme olacak ve ileriye yönelik entegrasyon ölçümlerine gerek duyulacak.
 • Ayrıca, yüksek oranda okumuş insan gözlemlenecek ve dijital yerliler bir örnek olacak.
 • Bunun üzerine, şehirlerin yeni arzlar geliştirmesi gerekecek. Birçoğu için, yeni gelenleri karşılarken kültürlerarası diyalog stratejilerinin odak noktası olacak.

Yeni İzleyici Beklentileri

 • Gelecekteki izleyiciler muhtemelen daha çok esneklik ve isteğe uygun kültürel talepler bekleyecek. Yerel kültürel aktörler izleyiciler için ilgi çekici olan içerikleri tasarlamak için izleyicilerle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyaç duyacaklar.
 • Birlikte yaratma bunun için önemli bir konu. Şehirlerin kültürel yönetimleri, yerel kültürel organizasyonlara ve farklı izleyici gruplarına nasıl beraber çalışabilecekleri konusunda aracılık yaparak bu süreci kolaylaştırabilir. Bazı şehirler, yerel kültürel bir gündem oluşturmak amacıyla fikir paylaşımı için şimdiden yerel kültürel aktörler –hem enstitü hem de izleyiciler- için platform olarak işlev gören sürekli kültürel forumlar düzenliyor.

Yönetim ve ağ oluşturma için yeni bir yaklaşım

 • Kültür içerikli sektörlerarası projelerin gelecek yıllarda sağlık, saadet ve toplumsal kapsayıcılık gibi bir dizi alanda katlanması gerekiyor. Kültürel organizasyonlar, sektörün dışında olanlarla işbirliği içerisinde olacak. Şehirler yeni ortaklıklar yürütecek. Sektörlerarası yaklaşımdan daha bütüncül bir yaklaşıma doğru yol alınacak mı?
 • Bu geçiş boyunca şehirler kültürün esas değerini korumada önemli bir rol oynayacak.

Dijital akımı yürütmek

 • Gelecek yıllarda izleyicilerin beklentilerinin değişeceği biliniyor, peki bu durumda dijital teknolojilerin rolü ne olacak? Kültürel organizasyonlar ve kültürden sorumlu kent yönetimleri, bu yeni dijital içeriğe adapte olmada neye ihtiyaç duyacak
 • İnsanların bu dijital dönüşüme dahil olmasında şehirlerin önemli bir rolü olacak. Kültürel organizasyonlar her geçen gün yeni teknolojilerle çalışırken, şehirlerin, toplumsal ve nesilsel bölümlerin potansiyellerini ele almaları gerekecek. Kişilerin doğru dijital vasıflarla donanması gerekecek.

Yerel kültürel yönetimlere uygun gelecek

 • Kamu yönetimleri gün geçtikçe ele alınacak daha az kaynakla ilgileniyor. Şehirler finansal kaynak sağlamak yerine yeni ortaklıklara aracılık yapabilir veya sanatçılar ve kültürel organizasyonlar için mekanlar temin edebilir. AB tarafından finanse edilen proje sahipleri için çağrılar yaparak yerel kültürel organizasyonlara destek olabilir ve yerel kültürel organizasyonların faaliyetlerini teşvik edebilir.

*Bu yazı Culture Action Europe‘tan çevrilmiştir.